אבנר כהן ששון

תפקיד:מנהל פרויקטים
טלפון:08-6992377
פקס:08-6792505
שיוך למחלקה:קידום תעסוקה ותעשייה
דואל:avnerc@ashkelon.muni.il