שמעון זליג

תפקיד:מנהל אגף אחזקה
טלפון:08-6796925
פקס:08-6796915
שיוך למחלקה:אחזקה; מינהל תפעול
דואל:perla@ashkelon.muni.il