דיקלה גנון אינג'

תפקיד:ס' מנהל האגף תאום ארגון ובטיחות
טלפון:08-6792214
שיוך למחלקה:תיאום וארגון; מינהל תפעול
דואל:dikla-g@ashkelon.muni.il