מישל ברק

תפקיד:ראש מינהל תפעול
טלפון:08-6792325
פקס:08-6792524
שיוך למחלקה:מינהל תפעול
דואל:tani@ashkelon.muni.il