הילה רווח עו"ד

תפקיד:יועצת המשפטית לעירייה
טלפון:08-6792244
פקס:08-6792502
שיוך למחלקה:הלשכה המשפטית
דואל:mishpatit@ashkelon.muni.il