יפעת מכלוף

תפקיד:מנהלת מחלקת רישום
טלפון:08-6792339
פקס:08-6792447
שיוך למחלקה:רישום לגני ילדים ובתי ספר
דואל:bkrishum@ashkelon.muni.il