מזל לוי

תפקיד:מנהלת אגף הרווחה
טלפון:‎08-6748199
שיוך למחלקה:רווחה ושירותים חברתיים
דואל:revaha@ashkelon.muni.il