אלון קאפח

תפקיד:מנהל אגף איכות הסביבה וסדר ציבורי
טלפון:08-6792406
שיוך למחלקה:איכות הסביבה וסדר ציבורי; מינהל תפעול
דואל:michalbs@ashkelon.muni.il