אירית נתן

תפקיד:מנכ״לית העירייה
טלפון:08-6792360
שיוך למחלקה:מינהל כללי ומשאבי אנוש
דואל:m-mankal@ashkelon.muni.il