תומר גלאם

תפקיד:ראש העיר
טלפון:08-6792380
שיוך למחלקה:ראש העיר
דואל:tomer-g@ashkelon.muni.il