הנחות אישיות / מבחן הכנסה

על מנת לבחון ולאשר זכאותך להנחה עפ"י התקנות (מבחן הכנסה  עד 100 מ"ר)  הנך מתבקש להגיע למינהל ההכנסות הנמצא בקריית האקדמיה ברח' יורם ורון 2 בקומה 2 ולהגיש את הבקשה ביחידת המגורים. 

מסמכים נד​רשים ​לבדיקת זכאות להנחה בארנונה עפ"י מבחן הכנסה (עד 100מ"ר) 

כל​לי:

 • טופס בקשה להנחה מלא וחתום.
 • חוזה שכירות עדכני ובתוקף לשנה אחת לפחות - לנכס בשכירות.
 • צילום ת.ז +ספח של המבקש /ת
 • תדפיסי חשבון בנק של 3 חודשים אוקטובר - דצמבר של שנת הכספים הקודמת.
 • הורה עצמאי - הסכם גירושין.
הנחה תינתן לשנת הכספים הנוכחית בלבד.
המסמכים מטה יומצאו עבור כל אחד מבני הזוג ועבור כל אחד מילדיהם הבגירים מעל גיל 18.

לשכיר/ה:

ניתן לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות:

 1. תלושי שכר של 12 חודשים ינואר – דצמבר  של שנת הכספים הקודמת, ותדפיסי חשבון בנק לחודשים אוקטובר - דצמבר לשנת הכספים הקודמת.
 2. תלושי הכנסה ותדפיסי חשבון בנק ל-3 חודשים אוקטובר – דצמבר  של שנת הכספים הקודמת.
 • אישור מביטוח לאומי - אישור על אי קבלת גמלה נוספת מביטוח לאומי לשנת הכספים הקודמת.
 • אישור ביטוח לאומי נוספים במידה ויש: הבטחת הכנסה / אבטלה/ גמלת מזונות/  נכות /דמי לידה קצבת זקנה / קצבת שארים.
 • טופס 106

שאינו/ה עובד/ת 

 • אישור מביטוח לאומי – מעמד לא עובד 
 • אישור מביטוח לאומי – דיווח תקופות מעסיקים. 
 • אישור ביטוח לאומי נוספים במידה ויש: הבטחת הכנסה / אבטלה / גמלת מזונות / נכות / דמי לידה.

ילדים מעל גיל 18

 • לילד בשירות סדיר: אישור מקצין העיר על שירות סדיר/צילום חוגר.
 • לילד בשירות לאומי / אזרחי :אישור מעמותת ההתנדבות או המוסד הרלוונטי.
 • עבור ילד שכיר: ראה מעלה / עבור ילד שאינו עובד: ראה מעלה.

סטודנטים

 • אישור לימודים 
 • מעמד לא עובד, במידה ועובד יש להגיש תלושי שכר ותדפיסי חשבון בנק.

עצמאי 

 • יגיש את כל המסמכים כמו השכיר.
 • יש לבקש דוח שומה סופי של השנה הקודמת ממס הכנסה 
 • תדפיסי חשבון בנק עבור כל שנת המס.
 • טופס 106
 • דוח רווח והפסד

אברך 

 • יגיש את כל המסמכים כמו השכיר.
 • יש להגיש אישור מטעם הכולל במקום שבו הוא לומד לגבי סכום הגמלה.
 • מעמד לא עובד

מובטל

 • יגיש את כל המסמכים כמו השכיר 
 • יש להגיש אישור בדבר גובה דמי האבטלה שקיבל ואישור הפסקת עבודה 
 • אישור על מעמד לא עובד.

הנחות ע"פ קריטריון הכנסה - לשנת 2019

מס'
נפשות 
הכנסה חודשית
ברוטו 
ממוצעת עד 
שיעור הנחה
 עד  
הכנסה חודשית
ברוטו
ממוצעת עד 
שיעור הנחה
עד  
הכנסה חודשית
ברוטו
ממוצעת עד 
שיעור הנחה
עד  
הכנסה 
חודשית 
ברוטו
ממוצעת עד 
​שיעור הנחה עד
12,847
80%3,274
60%3,701
40%5,300​20%​
24,270
80%4,910
60%5,550
40%7,949​20%​
34,952
80%5,695
60%6,438
40%
9,219
20%​
45,636
80%6,481
60%7,327
40%10,492​20%​
57,028
80%8,083
60%9,137
40%13,085
20%​
68,421
80%9,684
60%10,947
40%15,677​20%​
79,813
90%11,285
70%12,757
50%18,269
30%​
811,206
90%12,886
70%14,567
50%20,862
30%​
912,598
90%14,488
70%16,377
50%23,454​
30%​
101,400 עד
לנפש
90%1,610 עד
לנפש
70%1,820 עד
לנפש
50%
עד 2,606 
לנפש​
30%​