הנחות אישיות / מבחן הכנסה

על מנת לבחון ולאשר זכאותך להנחה עפ"י התקנות (מבחן הכנסה  עד 100 מ"ר)  הנך מתבקש להגיע למינהל ההכנסות הנמצא בקריית האקדמיה ברח' יורם ורון 2 בקומה 2 ולהגיש את הבקשה ביחידת המגורים. 

מסמכים נד​רשים ​לבדיקת זכאות להנחה בארנונה עפ"י מבחן הכנסה (עד 100מ"ר) 

כל​לי:

 • טופסבקשה להנחה למבחן הכנסות -2020.pdf בקשה להנחה מלא וחתום.
 • חוזה שכירות עדכני ובתוקף לשנה אחת לפחות - לנכס בשכירות.
 • צילום ת.ז +ספח של המבקש /ת
 • תדפיסי חשבון בנק של 3 חודשים אוקטובר - דצמבר של שנת הכספים הקודמת.
 • הורה עצמאי - הסכם גירושין.
הנחה תינתן לשנת הכספים הנוכחית בלבד.
המסמכים מטה יומצאו עבור כל אחד מבני הזוג ועבור כל אחד מילדיהם הבגירים מעל גיל 18.

לשכיר/ה:

ניתן לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות:

 1. תלושי שכר של 12 חודשים ינואר – דצמבר  של שנת הכספים הקודמת, ותדפיסי חשבון בנק לחודשים אוקטובר - דצמבר לשנת הכספים הקודמת.
 2. תלושי הכנסה ותדפיסי חשבון בנק ל-3 חודשים אוקטובר – דצמבר  של שנת הכספים הקודמת.
 • אישור מביטוח לאומי - אישור על אי קבלת גמלה נוספת מביטוח לאומי לשנת הכספים הקודמת.
 • אישור ביטוח לאומי נוספים במידה ויש: הבטחת הכנסה / אבטלה/ גמלת מזונות/  נכות /דמי לידה קצבת זקנה / קצבת שארים.
 • טופס 106

שאינו/ה עובד/ת 

 • אישור מביטוח לאומי – מעמד לא עובד 
 • אישור מביטוח לאומי – דיווח תקופות מעסיקים. 
 • אישור ביטוח לאומי נוספים במידה ויש: הבטחת הכנסה / אבטלה / גמלת מזונות / נכות / דמי לידה.

ילדים מעל גיל 18

 • לילד בשירות סדיר: אישור מקצין העיר על שירות סדיר/צילום חוגר.
 • לילד בשירות לאומי / אזרחי :אישור מעמותת ההתנדבות או המוסד הרלוונטי.
 • עבור ילד שכיר: ראה מעלה / עבור ילד שאינו עובד: ראה מעלה.

סטודנטים

 • אישור לימודים 
 • מעמד לא עובד, במידה ועובד יש להגיש תלושי שכר ותדפיסי חשבון בנק.

עצמאי 

 • יגיש את כל המסמכים כמו השכיר.
 • יש לבקש דוח שומה סופי של השנה הקודמת ממס הכנסה 
 • תדפיסי חשבון בנק עבור כל שנת המס.
 • טופס 106
 • דוח רווח והפסד

אברך 

 • יגיש את כל המסמכים כמו השכיר.
 • יש להגיש אישור מטעם הכולל במקום שבו הוא לומד לגבי סכום הגמלה.
 • מעמד לא עובד

מובטל

 • יגיש את כל המסמכים כמו השכיר 
 • יש להגיש אישור בדבר גובה דמי האבטלה שקיבל ואישור הפסקת עבודה 
 • אישור על מעמד לא עובד.

הנחות ע"פ קריטריון הכנסה - לשנת 2020

מס'
נפשות 
הכנסה חודשית
ברוטו 
ממוצעת עד 
שיעור הנחה
 עד  
הכנסה חודשית
ברוטו
ממוצעת עד 
שיעור הנחה
עד  
הכנסה חודשית
ברוטו
ממוצעת עד 
שיעור הנחה
עד  
הכנסה 
חודשית 
ברוטו
ממוצעת עד 
​שיעור הנחה עד
12,881
80%3,313
60%3,745
40%5,300​20%​
24,321
80%4,969
60%5,617
40%7,949​20%​
35,011
80%5,763
60%6,514
40%
9,219
20%​
45,703
80%6,558
60%7,414
40%10,491​20%​
57,121
80%8,190
60%9,258
40%13,101
20%​
68,540
80%9,821
60%11,102
40%15,711
20%​
79,958
90%11,452
70%12,946
50%18,320
30%​
811,377
90%13,084
70%14,790
50%20,930
30%​
912,796
90%14,715
70%16,634
50%23,540​
30%​
101,422 עד
לנפש
90%1,635 עד
לנפש
70%1,848 עד
לנפש
50%
עד2,616 
לנפש​
30%​