תיאום וארגון

אגף תיאום ארגון ובטיחות מבצע תאום, אינטגרציה ובקרה 
אחר פעילות מינהל תפעול.
האגף מקיים עבודה שוטפת מול כל היחידות בארגון תוך שיתוף פעולה הדוק.
האגף אמון על הבטיחות העירונית במבני העירייה, המתנ"סים ומוסדות חינוך ואחראי על פרויקטים תפעוליים ונגישות מוסדות ציבור.
האמרכלות, סדנת הדפוס והדואר כפופים אף הם לאגף תיאום ארגון ובטיחות.

מחלקת בטיחות עוסקת בתחומים רבים ומגוונים:

  • עריכת מבדקי בטיחות במוסדות הרווחה, חינוך ומתנ"סים , עריכת סקרי בטיחות במתקני ספורט 
  • הדרכות בטיחות ייעודיות לעובדים 
  • כיבוי אש – ביקורות והתקנת ציוד מערכות אש בכלל מוסדות העירייה והחינוך
  • ביצוע בדיקות שמיעה, רעש וקרינה לעובדי הרשות בהתאמה לתפקידם
  • חקירת תאונות עבודה והמשך המגמה לצמצום מספר התאונות 

מהנדסת מנהל התפעול:

  • אחראית על תחום ההנדסה במנהל התפעול.
  • בקרה על פרוייקטים הנדסיים.
  • טיפול בתחום הנגישות העירונית הכוללת.

אמרכלות:

  • המחלקה אחראית על התחזוקה ואחזקה במבני העירייה.
  • מתן שירות מינהלתי , משקי ולוגיסטי לגורמי פנים

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
דיקלה גנון  אינג' ס' מנהל האגף תאום ארגון ובטיחות08-6792214dikla-g@ashkelon.muni.il
אריאל שורר מנה"פ ורכז נגישות            08-6792401ariel-s@ashkelon.muni.il