עיר ללא אלימות והרשות למלחמה בסמים ואלכוהול

​​תוכנית "עיר ללא אלימות" בשילוב "הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול" מובילה את העיר אשקלון בהתמודדות עם נגע האלימות, הסמים ונזקי האלכוהול, מפעילה ומקדמת פעילויות ותוכניות לצמצום תופעות אלו, כתנאי לקיום חברה בריאה, בטוחה וערכית לרווחת החברה ולאיכות תושביה.

מטרות ויעדים:

  1. שיפור והגברת תחושת הביטחון האישי והמוגנות של התושבים.
  2. הפחתה הדרגתית ומשמעותית של אירועי האלימות, הפשיעה והעבריינות ביישוב.
  3. יצירת עיר עם איכות חיים גבוהה שטוב וכדאי לחיות בה.
  4. שיתוף תושבים ופיתוח קהילה חזקה, פעילה ויוזמת בתחום מניעת האלימות הסמים והאלכוהול.
  5. יצירת שותפויות ותיאום בין הגורמים השונים הפועלים ביישוב, למען קידום הפעולות והובלת מדיניות אחידה.

הפעילות המערכתית להתמודדות עם אלימות והתמכרויות  ביישוב מתמקדת במספר תחומים עיקריים: תחום חינוך, תחום פנאי​​, תחום הורים וקהילה, תחום רווחה, ותחום  אכיפה–

תחום החינוך הפורמאלי​​-

קידום וטיפוח תוכניות ופעולות חינוכיות לצמצום האלימות ולהגברת תחושת הביטחון והמוגנות של תלמידי ומורי בית הספר: תוכנית אילנות בגני הילדים, תוכנית מוגנות בבתי הספר היסודיים והמקיפים, מדריכות מוגנות  למניעת אלימות ביסודי ובמקיפים, ניטור אירועי האלימות בבתי הספר, אמנה עירונית אחידה, הדרכת מורים וצוות מוביל בבית הספר, טיפול והעצמת תלמידים חלשים ,טובים ומצטיינים. הגברת המעורבות החברתית של בני הנוער בקהילה, פעילות הסברה ומניעה בבתי הספר.

תחום החינוך הבלת​​י פורמאלי-

הרחבת פעילות שעות הפנאי לנוער בעיקר בשעות הערב והלילה ופיתוח חלופות להתנהגות אנטי-חברתית: רכב הקופי -סיט, פיתוח מנהיגות נוער, מרכזי נוער לנוער עולה, מגרשים מוארים, פעילות במסגרת קיץ בטוח. פעילות כדורגל וספורט אתגרי, גיוס לצה"ל.

​​תחום הורים -

הכשרת מנחי הורים, ייעוץ, הכשרה והדרכות להורים: בתחום גבולות, תקשורת, גיל ההתבגרות, התנהגויות סיכוניות ועוד. הדרכת הורים פרטנית במסגרת תוכנית אילנות – לילדים בעלי התנהגות אלימה.

​​תחום קהילה-

שיתוף התושבים והרחבת מספר המתנדבים בסיירת הורים באמצעות: בית ספר להורים- חוגי הורים, ערבי הורים קהילתיים, שיתוף ועד הורים עירוני בעשייה העירונית , הכשרת הורי הסיירת, פרסום ושיווק, שיתוף פעולה עם בעלי הפאבים בנושא שתייה באחריות , פעילות מניעה בקרב המגזר החרדי במסגרת שרות אזרחי לאברכים.

​​תחום רווחה-

פיתוח שירותים ותוכניות טיפוליות להתמודדות עם תופעות האלימות, הסמים והאלכוהול לכלל האוכלוסייה: קבוצות טיפול  והעצמה לנוער בסיכון, קבוצות הורים בהליכי גירושין, קבוצות טיפול במסגרת המחלקה להתמכרויות, קבוצות במסגרת שיקום האסיר, קבוצות במסגרת מרכז קשר הורים וילדים, פעילות איתור ומניעה בקרב צעירים (18+).

​​תחום אכיפה ובטחון אישי -

הרחבת שיתוף הפעולה עם המשטרה והפיקוח באמצעות: הגברת אכיפת "חוק השיכרות" וחוק הרעש, שיטור עירוני, הרצאות  במקיפים , הפעלת מודל "סוף שבוע בטוח" במהלך הקיץ בחופי הרחצה ובפארקים ,  מבצעי נוכחות ובולטות של המשטרה והפיקוח העירוני- שיטור עירוני , מוקד הרואה, קירור נקודות חמות, פרוייקט מיל"ה לנוער עובר חוק , ימי קהילה משטרה.

​​תחום קליטה ועלייה-

תוכניות בשיתוף פעולה עם משרד הקליטה ומוקד קליטה, להגברת המודעות בקרב העולים בתחום מניעת השימוש בסמים, אלכוהול ואלימות, רכזות מגדריות ליוצאי חבה"מ  ואתיופיה.

תחום פיתוח ההון האנושי-

העצמה והדרכה של אנשי מקצוע (יועצות, מורים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים),  הכשרה של מוקדני 106 ומוקד הרואה, הכשרת מדריכות מוגנות.

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
אורלי פולטמנהלת עיר ללא אלימות08-6748743orli-p@ashkelon.muni.il