רווחה חינוכית-אגף שח"ר

​היחידה עוסקת בטיפוח אוכלוסיות חלשות ומניעת נשירתן ממסגרות לימודיות, שילוב ההורים בעשייה החינוכית וקליטת תלמידים עולים  במסגרות תומכות. 

אוכלוס​יית – היעד :

 • כלל האוכלוסייה בשכונות שהוגדרו על פי קריטריונים חברתיים-כלכליים "שכונת מצוקה והוכללו במסגרת אגף שח"ר של משרד החינוך.
 • תלמידים עולים במערכת הפורמלית.
 • הורים, משפחה וקהילה.

המטרות המרכזיות :

 • שיפור הישגים לימודיים בכל מערכת החינוך ומניעת פיגור מצטבר בכתות הנמוכות ובמיומנויות יסוד.
 • חיזוק הדימוי העצמי וגיבוש מנהיגות מקומית.
 • שילוב תלמידים עולים במערכת החינוך בצורה מיטבית.
 • יצירת "בית" להורים בו ירכשו מיומנויות נחוצות והכרחיות להתמודדות טובה יותר ולבניית גשר של הבנה, הערכה ושיתוף פעולה בין המשפחה ומערכות החינוך.
 • העצמת התלמיד במעברים המרכזיים בין הגן לבית הספר ובמעבר לחטיבת הביניים.

תוכניות ות​​חומי פעילות 

אג"ף שח"ר – (שירותי חינוך ורווחה) והמחלקה לרווחה חינוכית מתקדמים בפתרונות חינוכיים לאוכלוסיית התלמידים בשכונות "בדגש מיוחד על הצורך להמשיך בטיפול בחלש והחריג ובטיפוחו של החזק והמצטיין". 
התוכניות נבנו כפועל יוצא מהמדיניות החינוכית שהציבו כל הגורמים השותפים הלוקחים חלק בתהליך: רשות מקומית, משה"ח- אגף שח"ר.

רובוט​יקה

מטרת הת​​וכנית: 

להקנות לתלמידים כישורים וכלים להתמודדות עם אתגרי המדע של העולם בתחומי המדע והטכנולוגיה, והן כישורים אישיים וחברתיים כאזרחי המחר של מדינת ישראל .

​​​קידום הישגים במיומנויות יסוד: 

מטרה: 

 • צמצום פערים לימודיים תוך מתן כלים לפיתוח לומד עצמאי  וסיוע לתלמידים מתן תמיכה בקבוצות קטנות ושילובם במערך הכיתתי.
 • שיפור הישגיהם במקצועות הליבה טיפוח הדימוי העצמי והמסוגלות האישית .

קלאסיק​יד:

מטרה​​:

מיזם חדשני העוסק בקידום הוליסטי של כשורי חיים, העצמה עצמית , יכולת הקשבה ויצירת אקלים מיטבי בביה"ס .

טיפוח מצ​​​וינות:

מטרת התכנית​: 

קדום הפוטנציאל לתלמידים מוכשרים בתחומי המדע השונים מופעלת במרכז למחוננים בעיר.

תוכנית ידיים​​ (שילובים):

מט​רה: 

 • ידיים (שילובים) מודל התערבותי מיוחד לשילוב והעצמה לטיפול בפאן הרגשי הכלים בתוכנית הנם מהתחום הטיפולי חינוכי והם מכוונים לחיזוק רגשי והתנהגותי. 
 • מתן סיוע בכושר התבטאות ומיצוי כישרונות.

העשרה תרבותית:

מט​רה: 

 • קידום בתחומי האמנות השונים, חשיפת תלמידים והורים למגוון רחב של מופעי אמנות (תאטרון, מוסיקה ומחול).

אילוף כלבים:

מט​רה: 

 • תכנית העובדת על תקשורת, שפת גוף, מנהיגות, עבודת צוות, קורדינציה, בטחון עצמי והמון חוויות.

תכנית האתג"ר (גילאי 3-4) ומהבית לבית ספר (גילאי 5-6)

מט​רה: 

 • תכנית לרכישת מיומנויות של הורים וילדים לקראת כניסתם לכיתה א', יחזוק ההתפתחות והלמידה בתחומים שונים והקניית הרגלי למידה. 

תכנית "מה עוזר כשקשה לי":

מט​רה: 

 • תכנית מערכתית לפיתוח מיומנויות התמודדות בגיל הרך, באמצעות תאטרון בובות וסיפורים.

מפגשי טבע לגיל הרך:

מט​רה: 

 • היכרות של הילד עם עולם החי באמצעות סיפור, טיפוח הסקרנות, פיתוח ערכים של כבוד בין אדם לבעלי חיים, שמירה על הטבע, חקר והשערות.

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
אלעד פורטלמנהל אגף פדגוגיה 08-6792294elad-p@ashkelon.muni.il
מרים בוחניקס.מנהל  מחלקת רווחה חינוכית08-6792404miriam_b@ashkelon.muni.il