טיפול בפרט

​אוכלוסיית ​​יעד

ילדים  בגילאי 3-21, הורי הילדים. 

מטרות היח​ידה 

 • מתן הזדמנות שווה לכל תלמיד, וצמצום פערים חברתיים ולימודיים באמצעות מתן כלים ותוכניות מיוחדות בבתיה"ס.
 • שיפור ההישגים הלימודיים והחברתיים של התלמידים.
 • טיפוח והעצמת תלמידים הזקוקים לליווי צמוד – סייעת צמודה / רפואית / כיתתית.

תחומי אח​ריות:

 • שיבוץ סייעות רפואיות לתלמידים, הפנית תלמידים לוועדות רפואיות. 
 • שיבוץ סייעות צמודות לתלמידים.
 • אחריות וניהול של כלל סייעות חינוך מיוחד בבתי הספר לרבות סייעות צמודות ורפואיות.

​​תוכניות בבתיה"ס:

 • מחשב לכל ילד- חלוקת מחשבים בשיתוף משרד ראש הממשלה.
 • סיוע בספרי לימוד- חלוקת מלגות לסיוע ברכישת ספרי לימוד.
 • פרח- ליווי סטודנטים לתלמידים.
 • הזנה- לכלל תלמידי החינוך המיוחד.
 • הפרויקט הלאומי-  סיוע לימודי לתלמידים יוצאי הקהילה האתיופית.

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
רות מלולמנהלת טיפול בפרט08-6792313pedagogi@ashkelon.muni.il
ליאת סולומוןמזכירת היחידה לטיפול בפרט08-6792313liat-s@ashkelon.muni.il