רישום לגני ילדים ובתי ספר

שעות פעילות והתקשרות

שעות קבלת הקהל במחלקת רישום:
ימים: א', ב', ה' -  08.30-12.30. 
ג' -   08.30-12.00 , 16.15-18.00 
רחוב יורם ורון 2, קרית האקדמיה אשקלון (קומה 1 מעל שוק העיר)
מענה טלפוני במוקד החינוך (08-6792339)
ימים: ב', ה' - 13.00-15.00

שיבוץ למוסדות החינוך (גני הילדים, בתי ספר)

ניתן לצפות בשיבוץ ילדכם לגני הילדים ובתי הספר לשנה"ל תשע"ט (יש ללחוץ על האייקון למטה):
שימו לב! שיבוץ הילדים נעשה על פי קריטריונים של גיל, מרחק ועוד. 
אנו מאחלים לכם שנת לימודים מוצלחת.
לשימושך, קישורים למידע רלוונטי !

 תשלומים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי!

שנתונים וזכאויות לרישום

סוג גן 
זכאות לרישום מועד הודעת השיבוץ מועד הגשת הערר מועד תשובות הערר 
 טרום טרום חובה 01/01/2015-31/12/2015
29/04
29/04-11/0524/06
 טרום חובה01/01/2014-31/12/2014
29/04
29/04-11/0524/06
 חובה 01/01/2013-31/12/201329/04
29/04-11/0524/06
כיתות א'​
​01/01/2012-31/12/2012 
13/0513/05-17/0524/06​
כיתות ז'
01/01/2006-31/12/2006
05/06
05/06-11/06
24/06

* חריגי גיל רך: ילדים שנולדו עד 15.01.2016 (כולל). יובהר, על ילדים חריגי גיל, לא חלה חובת הלימוד. על בקשה לאישור חריג לעמוד בכל הקריטריונים שנקבעו  ע"י משרד החינוך, לרבות הגשת מסמכים נדרשים. (הורים שבקשתם תאושר, מחויבים בתשלום שכר לימוד מלא).

* המשך לימודים בגנים פרטיים-גיל 3: הורים המבקשים לאשר לילדיהם להמשיך בלימודיהם בגנים פרטיים שאינם מוכרים על ידי משרד החינוך, יגישו בקשה מנומקת לאישור חריג לפטור מחוק לימוד חובה, באחת או יותר מהנסיבות המיוחדות כמפורט להלן: 

1. ילדים צעירים, שעם הכניסה העתידית לגן עדיין לא ימלאו להם שלוש (ילידי אוק' עד סוף דצמ')
2. ילדים שקצב התפתחותם איטי יחסית לבני גילם, לדעת ההורים או הגננת: מוטורית ו/או שפתית ו/או רגשית 
     ושהסתגלותם לשינויים קשה. (יובהר כי אין הכוונה לילדים מאובחנים עם עיכוב התפתחותי).
3. ילדים שעדיין לא נגמלו מחיתולים ו/או מהזדקקות בשינה בצהריים.

את הבקשה בצירוף חוות דעת של הגננת, יש לצרף למחלקת הרישום באמצעות דוא"ל בכתובת: bkrishum@ashkelon.muni.il.

רישום לגני הילדים

הרישום לגני הילדים ייעשה באמצעות אתר האינטרנט שיהיה פתוח לשירותכם בעבור כל הגילאים במועד הרישום בלבד. לצורך התחלת תהליך הרישום עליכם להיכנס לאתר הרישום. הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים:
 • מספר זהות תלמיד\ה 
 • מספר זהות הורה 
 • בחירת גיל לימוד
לתשומת ליבכם פרטי זיהוי אלו ישמשו גם לבדיקת השיבוץ באינטרנט.

ניתן לצרף במעמד הרישום מסמכים נדרשים (חוזה שכירות, צילומי תעודות זהות עדכניות של ההורים וכדומה).
טעינת המסמכים - במהלך תהליך הרישום באינטרנט יש אפשרות לסרוק ולצרף את הטפסים הנ"ל. ניתן למצוא את הטפסים גם בטפסי החינוך.

לתשומת ליבכם: כתובת האימייל הינו שדה חובה, בגמר תהליך הרישום יש לוודא כי התקבלה הודעה בתיבת הדוא"ל שלכם המאשרת את בקשת הרישום. כמו כן, ההורה יקבל מסרון עם פירוט הבקשה. ניתן להדפיס את בקשת הרישום.

רישום לכיתה א'

כחלק מהמגמה להתחדשות עירונית וחיזוק החינוך הציבורי, העיר אשקלון בחרה לקחת חלק בתכנית "מרחבי חינוך". במסגרת התכנית, תתאפשר בחירת הורים מבוקרת באמצעות פתיחה הדרגתית של אזורי הרישום בעיר, יחד עם פיתוח ייחודית בית ספרית פדגוגית וערכית.
להובלת התהליך הוקמה מינהלת עירונית שבה לוקחים חלק - מינהל חינוך ותנו"ס, מנהלי בתי"ס, אגף מו"פ ניסויים ויוזמות, מפקחים והנהגות הורים. מינהלת זו פועלת לגיבוש מודל בחירה המתאים לצרכים העירוניים ובחירת הקריטריונים לשיבוץ.
מהו מודל הבחירה המבוקרת?
מודל יישובי המאפשר להורים לבחור על פי תפיסת עולמם ולאור הצרכים המתאימים לילדם, תוך שמירה על העיקרון של שוויון הזדמנויות ואינטגרציה חברתית. המודל פועל יחד עם מנגנון שיבוץ מוסכם, בעל עקרונות ותבחינים שקופים ושומר על טובת הכלל והתייחסות לצרכי הפרט.
בשלב הראשון, נבנה מודל בחירה לבתי הספר הממלכתיים היסודיים. לצורך כך חולקה העיר לאשכולות. בכל אשכול מספר בתי ספר, אותם ההורה ידרג בהתאם להעדפותיו.

להלן האשכולות שיפתחו בשנה"ל תשע"ט:

 • אשכול שמשון, בתי ספר: ארלוזורוב, דקל, הראל, רותם. 
 • אשכול אפרידר, בתי ספר: בית יחזקאל, אילנות. 
 • אשכול נווה הדרים, בתי ספר: כוכב הצפון, נאות אשקלון, נווה דקלים. 
 • אשכול ברנע, בתי ספר: נוף ים א', נוף ים ב'. 
 • אשכול ברנע הצפונית, בתי ספר: מצפה ברנע, פסגות, רמת כרמים.
  *  תושבי ברנע הצפונית יוכלו לבחור גם מאשכול ברנע ואשכול שמשון.

רישום לבתי הספר בחינוך הממלכתי דתי (חמ"ד):

בתי הספר:
שכונת נווה אילן - חמ"ד נווה אילן
שכונת ברנע - חמ"ד תורני ברנע
שכונת שמשון - חמ"ד אור חיה (חב"ד בנות)
                           חמ"ד אור מנחם (חב"ד בנים)
* תינתן אפשרות לבקשת רישום מכל רחבי העיר.
 שאר בתי הספר בחמ"ד, הרישום יתאפשר בהתאם לאזור הרישום.
קריטריון בחירת האשכולות, לא כולל הסעות.

לקראת פתיחת הרישום לכיתות א' לשנה"ל תשע"ט, בתי הספר יפתחו את שעריהם לימי היכרות וחשיפה לפעילות המתבצעת בין כותלי בית הספר תוך דגש על הייחודיות. המפגש יכלול שיחה עם הצוות החינוכי של בית הספר וסיור במרחב הלמידה ויתקיים בימי שישי ה-29.12.2017 (יא' בטבת תשע"ח) וב-05.01.2018 (יח' בטבת תשע"ח), בין השעות 08.30-10.00.

ביטול הרישום או השיבוץ

ביטול הרישום מתבצע באמצעות מילוי טופס ביטול רישום ושליחתו בדוא"ל  המופיע bkrishum@ashkelon.muni.il.
שימו לב! לאחר הודעת הביטול לא ישמר המקום בגן בו שובץ ילדכם.
ההרכב סופי של גיל הגנים (טרום-טרום, טרום וחובה) נקבע אחרי תקופת הרישום ובהתאם לבקשות הרישום בפועל.

מסמכים נדרשים

מסמכים נדרשים לרישום לכלל הנרשמים:

 • תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת וזהה תואמת את מקום המגורים בפועל. 
 • תעודת זהות שתכלול את הספח שבו פרטי הילד בלבד לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת. 
 • העתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות.

 אם הנכם עונים על אחד הקריטריונים הללו, עליכם להצטייד בנוסף במסמכים המופיעים בטבלה:

הורים עצמאים (גרושים\פרודים\יחידים) 

חוק הכשרות משפטית קובע כי לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך, יש לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים בהם תישלל ו\או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים, לא תוחל חובה זו). במידה וקיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה, על ההורים לפנות להכרעה משפטית בנושא ולציג בפני מחלקת הרישום את ההחלטות שהתקבלו.

חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין

באם ההורים מבקשים לקבל דיוור נפרד בנוגע לילדם, יש לעדכן את כתובתם הנפרדת במשרד הפנים. הורהו של קטין אשר מענו הרשום במשרד האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין, יבקש מפקיד הרישום לעדכן את כתובתו בכתובת נוספת למשלוח דואר לקטין.

​קריטריון
​מסמכים
תושבים הגרים בשכירות
 חוזה שכירות שתוקפו 12 חודשים לפחות. החוזה יהיה תקף לתקופת הרישום או שתחילתו לא יאוחר מחודש לאחר תום תקופת הרישום. חשבון ארנונה על שם המשכיר או השוכר, שפרטיו מופיעים בחוזה השכירות, תעודות זהות ובהן הכתובת המעודכנת כפי שמופיעה בחוזה. החוזה חתום ע"י עו"ד. 
דירה בבנייה או בקנייהחוזה חתום על ידי עו"ד, שבו מועד הכניסה לדירה לא יאוחר מ -1 באוקטובר של אותה שנת לימודים, בצירוף מס' חשבון מים של הקבלן. בבנייה עצמאית – יצורף תצהיר חתום ע"י עורך דין ובו מועד הכניסה.
תושבים ללא ארנונה וללא חוזה דירה על שמם

כתב הצהרה חתום ע”י ההורה הרושם מעודכן ותקף למועד הרישום, אליו יצורף חוזה השכירות ו/או חשבון ארנונה לכתובת העדכנית שבה מתגורר הילד בפועל או תצהיר חתום ע"י עו"ד / בית משפט.

מיופה כוח

תעודת זהות של מיופה הכוח, תעודות זהות של שני ההורים - מקור בלבד וכן מכתב הרשאה חתום. במידה ותעודות זהות של ההורים אינן מקוריות, נדרש להביא העתק נאמן למקור.

תושבים חדשים בעיר

טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת ובו מצוין באם הילד למד בחינוך רגיל או בחינוך מיוחד. יש לציין לגבי שמות כל ילדי המשפחה הנמצאים במוסדות חינוך. אישור ארנונה/ חוזה בהתאם לכתוב מעלה וכן גיליון ציונים לתלמיד. לתלמידים בחינוך המיוחד, יש לצרף בנוסף פרוטוקול ועדת השמה, חו"ד מיועץ בית הספר ודו"ח פסיכולוגי. ניתן לבצע רישום ולצרף את המסמכים, גם באתר הרישום.

רישום למוסד מוכר שאינו רשמיעל ההורה לפנות לגן המפעיל\מזכירות בית הספר לביצוע רישום פרונטאלי. השלמת הרישום יעשה בתיאום בתיאום בין הגוף המפעיל למחלקת הרישום (יש למלא טופס נספח ד' בגוף המפעיל). 
**הורים עצמאיים (כמוגדר בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ״ב 1992) (רווק/ה, אלמן/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, אשה עגונה, אשה השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות)

כתב הצהרה והתחייבות חתום ע”י ההורה הרושם מעודכן ותקף למועד הרישום. הורה שהינו המשמורן החוקי של הקטין ואחראי בלעדי על חינוכו, חייב לצרף פסק דין. הורה שהינו אחראי לחינוכו של הקטין במשותף עם הורה נוסף, חייב לצרף מכתב האחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו בצירוף תצהיר עו"ד\בית משפט. ככל שיוגשו המסמכים הנ"ל במועד הרישום-יבוטל הרישום שבוצע באמצעות אתר האינטרנט.

רישום מאוחר (שלא בתקופת הרישום)הורה שלא ביצע רישום בתקופת הרישום ומבקש רישום מאוחר, ירשום באתר האינטרנט. השיבוץ יעשה על בסיס מקום פנוי בלבד. 
ביטול רישוםהורים המבקשים לבטל את הרישום, מתבקשים לשלוח טופס בקשה לביטול רישום, בצירוף צילום ספח ת"ז. הודעה להורה תישלח עד 7 ימים מקבלת הבקשה במחלקת הרישום.
ילדי חוץהורים שאינם תושבי אשקלון ומבקשים לרשום את ילדיהם במוסדות החינוך בעיר, מתבקשים להעביר מכתב בקשה מפורט. הבקשה תיבחן על ידי הוועדה, בתום שיבוץ ילדי העיר.  על ההורים להציג אישור מהרשות \ מועצה בה מתגורר התלמיד המאשרת את שחרור התלמיד מרשותה עם התחייבות כספית.

 • את המסמכים הנ"ל אפשר למצוא באתר העירוני תחת טפסים  או במשרדי מחלקת רישום. 
 • לידיעתכם! שינוי כתובת על מנת להשתייך לגן\בי"ס מסוים הוא עבירה על החוק. חוסר התאמה עלול להוביל להוצאת התלמיד מבית הספר גם לאחר קבלת השיבוץ. 
 • בכל מקרה של ספק בנושא המגורים הפיסי ובפועל, תהא הרשות רשאית לאמת את הנתונים בשטח באמצעים העומדים לרשותה. 
 • את המסמכים יש לצרף בזמן ביצוע הרישום באתר האינטרנט או להעביר למחלקת הרישום באמצעות דוא"ל בכתובת: bkrishum@ashkelon.muni.il עד לתום תקופת הרישום. 

קבלת תשובה (הודעות שיבוץ)

הודעות השיבוץ ישלחו לביתכם בתאריכים הרשומים מעלה בטבלה לפי שכבת הגיל . כמו כן, ניתן לצפות ולהדפיס את אישור הכניסה לגן באתר השיבוץ וכן לשלם באופן מקוון את שובר ביטוח התלמידים.

בקשה לשינוי שיבוץ וערר

חלוקת הילדים לכיתות הגן נעשית ע"י גורמים מקצועיים על-פי שיקולים פדגוגיים, מרחק וגילאים. אם אינכם שבעי רצון מהשיבוץ, באפשרותכם להגיש ערר על השיבוץ לגן בעת קבלת השיבוץ.
את הערר יש להגיש באתר הרישום. ניתן להגיש ערר אחד בלבד. יש להגיש את הערר במועדים שיפורסמו בלבד.
ועדת הערר תידון בין היתר בהתאם לקריטריונים האלו:
 • סיבות אישיות, משפחתיות או רפואיות חריגות 
 • זרם חינוכי 
 • גיל הילד 
 • קרבה גאוגרפית
* על בסיס מקום פנוי בגן המבוקש.

ניתן לצרף במועד הגשת הערר באתר, אסמכתאות לבקשת הערר (חוות דעת רפואית/ פסיכולוגית, חוזים המעידים על מעבר דירה וכו'), לקבל את תוצאות הערר באתר השיבוץ ולהדפיס את אישור הכניסה לגן.

רישום לבתי ספר ייחודיים / על אזוריים

במהלך השנים נפתחו באשקלון בתי ספר ייחודיים / על אזוריים המאפשרים לכלל האוכלוסייה בעיר להציג מועמדות לבתי הספר הללו שלא על פי אזור המגורים בלבד.

מי הם בתי הספר הייחודיים / על אזוריים?

 • בי"ס מ"מ לאומנויות 
 • בי"ס חמ"ד תורני מדעים 
 • בי"ס חמ"ד אקולוגי וקיימות הרמב"ם 

מי הם בתי הספר הפתוחים לרישום לכל העיר?

(מותנה ברישום לבית ספר אזורי תחילה, עדיפות תינתן לתלמידים מאזור הרישום)

 • בי"ס חמ"ד תורני אסף מימון 
 • בי"ס חמ"ד תורני נווה ציון – בנים 
 • בי"ס חמ"ד תורני עוזיאל – בנות

מהם תנאי הקבלה?

 • לבתי הספר הייחודיים / על אזוריים יכולים להתקבל רק תושבים המתגוררים בעיר אשקלון 
 • חובת רישום לכתה א' בבית הספר האזורי.

מהם הקריטריונים לשיבוץ?

 • יכולת קליטה של בית הספר על פי מספר התלמידים ומספר הכיתות בשכבה ועל בסיס מדיניות הרשות ומשרד החינוך. 
 • שאיפה לאיזון מספרי בין בנים ובנות. 
 • שיווין הזדמנויות. 
 • שיקולים מערכתיים. 
 • איחוד אחים, כיתות א'-ג' בבתי הספר אסף מימון, נווה ציון ועוזיאל.
 • בהתאם להנחיות משרד החינוך, בבתי הספר מדעים ואמנויות אין איחוד אחים.
 • בכל מקרה של עודף הביקוש על ההיצע, תתבצע הגרלה.

הנחות תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת (תל"ן) בבתי הספר הייחודיים:

במהלך חודש נובמבר 2018 תתקיים ועדת הנחות. בקשה להנחה בצירוף מסמכים רלוונטים, ניתן להגיש החל מפתיחת שנה"ל ועד ה-15.10.2018 למדור כספי הורים במוסדות חינוך.

קריטריונים להגשת בקשת הנחה :

 • מצב סוציואקונומי נמוך (הכנסה לנפש). 
 • מחלות חשוכות מרפא של התלמיד או בן משפחה מקרבה ראשונה. 
 • מעל 3 ילדים במשפחה הלומדים באחד מבתי הספר העל האזוריים המצריכים תשלום.

המסמכים הנדרשים : 

 • טופס בקשת הנחה ניתן להוריד מלשונית טפסים באתר האינטרנט. 
 • צילום ת.ז עם ספח של אחד ההורים ומסמכי הכנסות כנדרש (כגון: תלושי שכר, אבטלה, הבטחת הכנסה, מזונות, קצבת נכות, השלמת הכנסה וכדומה)
 • הורים עובדים יצרפו 2 תלושים רצופים חופפים (אב ואם)
 • הורה עצמאי ימציא שומה אחרונה ממס הכנסה.
 • הורה שאינו עובד, יצרף אישור מעמד לא עובד מביטוח לאומי. 
 • הורים גרושים, יצרפו צילום הסכם גירושין שיכלול גובה דמי מזונות וחזקה על הילדים.
 • בקשה שתועבר ללא כל האישורים הנדרשים לא תטופל.
אנו מאחלים לכם שנת לימודים נעימה ומוצלחת ושמחים לעמוד לשירותכם.