גני ילדים

שעות פעילות והתקשרות

יום א',ב',ה,-09:00-11:00
יום ג': 16:00-18:00
יום ד' - אין קבלת קהל
ניתן לתאם פגישות אישיות מראש עם מזכירת המחלקה.

עיריית אשקלון  מעמידה את החינוך בראש סולם העדיפויות ומשקיעה משאבים רבים בפיתוח כישוריהם של הילדים החל מהגיל הרך. 
החינוך הקדם יסודי הוא תחום המדגיש את חשיבות התפתחותו התקינה של הילד בשנות חייו הראשונות ובעיצוב דמותו כבוגר במערכת החינוך העירונית ולכן אנו משקיעים מחשבה רבה ומשאבים רבים לפתחו בתחום הפדגוגי, הערכי ובתחומי העשרה שונים.
בשנת הלימודים תש"פ, מחלקת גני הילדים בעיר נותנת מענה ל-306 גני ילדים לתלמידים בחתך גילאי 3-6.
השנה יושם דגש בפיתוח מרחבי למידה בראי הגן העתידי.
הצוות המקצועי בכל גני הילדים כולל גננות וסייעות מקצועיות, איכותיות ומסורות המעניקות לילדים את החום, האהבה ותשומת הלב להם הם ראויים. כל ילדי העיר מגיל שלוש נקלטים למערך של גני הילדים הכולל גנים רגילים וגני חנ"מ , גנים ייחודיים וגנים ירוקים. 
95% מהגנים פועלים במסגרת יום לימודים ארוך. 
לאורך כל השנה אנו פועלים כדי להבטיח לילדכם סביבה חמה, מוגנת, איכותית וערכית.
 • רשימת גני הילדים

דגשים

בגני הילדים מושם דגש על פיתוח סביבות למידה המאפשרות התפתחות מיטבית -מוטורית, רגשית, חברתית, ערכית, קוגנטיבית ובעלת מטען תרבותי בגיל הרך. הפיכת הגן למרחב נאה המרחיב את הדעת, מקום למידה ומשחק משמעותיים, יצירת אקלים חיובי ותומך אשר יינטעו בילד תחושת שייכות, מסוגלות והפנמת נורמות חברתיות, חינוך למצוינות , כל זאת על מנת להביא את הילד למימוש הפוטנציאל הטמון בו תוך התייחסות לכל הקשרי חייו המשפחתיים, הקהילתיים , החינוכיים והתרבותיים.
הגננות משתלמות בתוכניות לימוד בהתאם לתוכניות הליבה של משרד החינוך, קדימויות של העיר ובהלימה לגילאי הילדים ומקבלות הדרכה תוך גנית וליווי באמצעות מפקחת משרד החינוך, יועצת חינוכית ,פסיכולוגית והמחלקה לגני-ילדים.                                                     .
הסייעות מחויבות לקורס הכשרה מקצועי בשיתוף משרד החינוך, השלטון המקומי ומוסד אקדמי ובהלימה לאופי העבודה בגן אל מול הילדים, ומועשרות בסדנאות מקצועיות ביוזמת המחלקה.

תחומי אחריות

 • אחריות על גני הילדים הרשותיים בגילאי הגן על פי נהלי משרד החינוך והעירייה, קביעת מטרות וסימון יעדים ברורים וסטנדרטים פדגוגיים מקצועיים נאותים.
 • זיהוי וניתוח צרכי ילדי הגנים , פיתוח והעמדת מענים המתאימים להם.
 • ייזום, פיתוח, תכנון , ניהול כולל, יישום , בקרה והערכה של פעילויות בתחומי מערך גנ"י.
 • כח אדם –גיוס, שיבוץ, הדרכה ומעקב על בעלי התפקידים במערך גני הילדים המועסקים על ידי העירייה.
 • פדגוגיה - קידום הישגים ומתן מענה דיפרנציאלי, קידום מצוינות תחומי העשרה (אמנות, מוסיקה וחינוך גופני(.
 • מתן מענה לשונות - שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגנים רגילים.
 • בטחון ובטיחות - שיתוף פעולה עם האגף לביטחון בכל הקשור לנושאי בטחון ובטיחות.
 • אחריות כלפי הרשות והתושבים להישגים חינוכיים במערך גני הילדים של המערכת החינוך העירונית.

יעדים

 • מתן כלים לצוותי חינוך באמצעות השתלמויות, הדרכה ויעוץ לצוותי חינוך.
 • ארגון סביבה חינוכית באמצעות פיתוח תשתיות פיזיות הולמות, הדרכה תוך גנית וחצר פעילה.
 • העצמת סייעות וגננות באמצעות סדנאות, מפגשי אשכולות עם מנהלת גנ"י  וטיפוח החוסן הנפשי.
 • מתן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים באמצעות קיום מסגרות לכל הילדים בעיר.
 • העשרת עולם החקר של הילד וטיפוח הוראת המדעים (גני החובה יבקרו במרכז המדעי לגיל הרך בעיר).
 • הטמעת ערכים של שמירה על הסביבה באמצעות השתלמויות, הדרכה תוך גנית והסמכת גנים ירוקים.
 • העשרה של כל ילדי הגנים במוסיקה, אומנות, תיאטרון במסגרת סל התרבות ורווחה חינוכית.
 • בניית רצף חינוכי ליצירת מעבר טבעי (רגשי וקוגניטיבי) ככל האפשר מהגן לבית הספר – באמצעות תכנית רצפים.
 • שימוש בתכניות למידה מגוונות הרואות את פיתוח יכולות הילד כמטרה המאפרת לכל ילד מיצוי מקסימלי של הפוטנציאל האישי .
 • שיתוף הורים בעבודה חינוכית חברתית, על מנת ליצור אקלים חברתי מעודד, תומך ומבין את הנעשה בגן.
 • עיצוב מרחבי למידה בגן, בראי הגן העתידי.

בקשת שירותים נוספים בגני הילדים

על פי הוראות מנכ"ל משרד החינוך, "פעילות במוסדות חינוך מתבססת בעיקרה על שירותים הניתנים על ידי המדינה ועל ידי הרשויות המקומיות במסגרת לימוד חינם...אך יש שירותים ומוצרים שהמדינה והרשות המקומית אינן מחויבות לספק בחינם. לכן ההורים נדרשים לממן את הישורתים האלה.."

בהמשך לאמור, אנו שמחים לבשר כי בגני הילדים העירוניים הוחלט לספק את השירותים הנוספים הר"מ בנוסף לשירותי החובה אשר ניתנים.

לנוחיותכם, מצ"ב חוזר תשלומים-טופס בקשת שירותים נוספים בגנים לשנה"ל תשע"ט והצהרה של ההורים.


בעלי תפקידים

​תפקיד
​שם
​דואל
מנהלת מחלקת גני הילדים
ליז כהן
liz-c@ashkelon.muni.il
רכז גני הילדים
מידד לוגסי
meidad-l@ashkelon.muni.il
רכזת מיל"ת ויוח"א
חגית סולומון
milat@ashkelon.muni.il

מזכירת המחלקה
אוראל לב
ganim@ashkelon.muni.il


הפיקוח על גני הילדים

​תפקיד
​שם
​דואל
מפקחת על גני ילדים -מ"מלילאן אברהםlilianav@education.gov.il
מפקחת על גני ילדים –מ"ממורן תימורtimorm@education.gov.il
מפקחת על גני ילדים ממ"דמינה אלפסי
minaal@education.gov.il
מפקחת על גני ילדים חינוך מיוחד-מ"מדבי גוזלGozal64@gmail.com
מפקחת על גני ילדים –ממ"דיוכי חג'ביyohevedha@education.gov.il