מחלקת ספורט

​המחלקה לספורט מקיימת פעילות ספורט רבה ומגוונת לטיפוח ולקידום הספורט העממי וההישגי-תחרותי לכלל האוכלוסייה בעיר. הפעילות הספורטיבית תורמת רבות לחינוך, לתרבות, לגאוות היחידה, לניצול הולם של שעות הפנאי, לאורח חיים בריא, לאתגרים, למניעת אלימות ושאיפה למצוינות ולהישגים.

במסגרת המחל​​קה מתקיימות התוכניות הבאות:

​​ספורט הישגי תחרותי

 • מדור הספורט תחרותי השיגי מסייע לקידום פעילות אגודות הספורט בעיר על ידי טיפוח מסגרות להכנת תשתיות.
 • כמו כן טיפוח פרויקטים עירוניים המשמשים כחממות ספורטיביות המקנות יסודות ומיומנויות ספורטיביות לספורטאי העתיד.

ספורט עממי

 • מדור מרכזי ספורט ופעילות ספורט עממי מפקח על התקינות הפעלות ספורט עממיות ומסגרות של חוגי הספורט בשיתוף רשת המתנ"סים של אשקלון ומפעילים פרטים שונים.
 • באחריותו עמידה של כל מסגרות הספורט העממיות במסגרות הבלתי פורמליות בדרישות החוק.

מתקני ס​פורט

 • באחריות המחלקה לספורט לדאוג לתקינות מתקני הספורט בעיר ועמידתם בדרישות תקן בטיחות (ת.י. 5515), כמו כן הצעות לשיפור ושיפוץ המתקנים  להעלאת  הסטנדרטים למקבלי השירות
 • דף מועדוני בית ספריים, דף אגודת הספורט ודף פרחי ספורט ודף אקדמיה לכדורסל

אירועי ס​פורט

מדור אירועי ספורט אחראי על תכנון וביצוע אירועי ספורט גדולים לכלל האוכלוסייה ולהפעלת אירועי ספורט מתוכננים בשיתוף גורמים עירוניים, ארציים ובינלאומיים.

פרויקטים ייח​​ודיים

המחלקה לספורט מפעילה פרויקטים ייחודיים במסגרות שונות כליגות בתי ספר, ליגות למקומות עבודה, פרויקט השחייה לכיתות ה, פרויקט השחמט לכיתות ג'  והפעלות בשיתוף פרויקט עיר ללא אלימות

הבריכה העיר​ונית

 • הבריכה העירונית היא בריכה מחוממת הפתוחה לציבור הרחב והמנויים במהלך כל השבוע ובמשך כל השנה. אחה"צ מתקיימים שיעורי שחייה ואימוני שחייה בחלק מהמסלולים.
 • כתובת: רח' שד' אברהם עופר
 • איש הקשר: מיכאל מזעקי
 • טלפון: 08-6759520
 • מייל:  pnina@ironitash.org.il

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
מרסלו בורדמןמנהל מחלקת ספורט08-6748601sport@ashkelon.muni.il