תרבות, נוער וספורט

  • ​האגף לתרבות, נוער וספורט מנהל ומתכלל את מערך החינוך הבלתי פורמאלי בעיר. 
  • באחריות האגף-תרבות, תרבות תורנית, נוער, ספורט, ספריות, תכנית 'עיר ללא אלימות', מנהיגות והתנדבות נוער, תחום הצעירים והמלגות לסטודנטים, מערך המתנ"סים והצהרונים והקונסרבטוריון העירוני על שלוחותיו.
  • חזון האגף הוא להוביל את תרבות הפנאי לכלל האוכלוסייה בעיר, לאפשר ולהנגיש למקסימום תושבים שירותי חינוך משלים, חברה וקהילה ולבסס מערכות תרבות המשכיות המבנות את הזהות העירונית של התושבים.