פיקוח עירוני

שעות פעילות והתקשרות

​קבלת קהל:

א',ה' בין השעות 08:30-12:00

ג' בין השעות 14:00-18:00

אלי כהן 21 קרית האקדמיה 

מענה טלפוני: א',ב',ד',ה' 13:30-15:30

08-6796941

מחלקת הפיקוח העירוני מהווה גורם ביצועי של מערך האכיפה והבקרה במינהל התפעול.
המחלקה מחולקת ל- 2 תחומים: פיקוח עירוני ופיקוח חניה.
במסגרת תפקידיה, אחראית המחלקה על קיום מערך אכיפה ופיקוח עירוני, ביצוע פעולות אכיפה על פי חוק עזר עירוני, פיקוח על חנייה ברחבי העיר, הפעלת השוק העירוני איכות הסביבה, מערך גרירת הגרוטאות בעיר, שמירת הסדר והניקיון. כמו כן מבצעת פעילות אכיפה וטיפול בפלישות לשטחים ציבוריים.


בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
עמרי דואניאסמנהל מערך האכיפה והבקרה  08-679229808-6847835 perla-bs@ashkelon.muni.il
זאב פרוכטרמנהל מחלקת הפיקוח08-679694108-6847835zeev-p@ashkelon.muni.il