ביטחון ושירותי חירום

הביטחון העירוני אמון על התחומים הבאים: 

 • שגרה והיערכות לחירום
 • אירועי חירום ומלחמה
 • אבטחת מוסדות
 • שיטור עירוני

חירום

 • הפעלת מערך החירום בהתאמה לאתגר.
 • מתן מענה לאירועים בשת"פ עם כל גורמי הביטחון.
 • התאמת המענה לתרחיש הייחוס. 
 • תרגילים משולבים עם גורמי חוץ ופנים.

שיגרה 

 • אבטחת מערך החינוך ומוסדות בעיר  (אבטחה צמודה בבתי ספר ואבטחה ניידת באמצעות סיירים בגני הילדים, מתחם המרינה, שוק עירוני, מוסדות הרווחה, אירועים עירוניים)
 • ליווי ופיתוח מערך המצלמות.
 • כשירות וכוננות מערך החירום: מרכז ההפעלה, מטה החירום, מטות שכונתיים ומתקנים.
 • השתלבות במערך החירום הזירתי מול הגורמים :משטרת ישראל, פקע"ר,  פיקוד דרום, מד"א, כב"ה, ח"א(כיפת ברזל), מתקנים אסטרטגיים בעיר.
 • ריכוז פעולות סד"צ : חמ"ל יום לימודים, חופים, אירועים, אירועי מזג האוויר.
 • מחסני חירום- כשירות וכוננות. 
 • משמר אזרחי- תמיכה וטיפול במתקנים.

שיטור עירוני

מערך אכיפה עירוני הינו כוח משולב הכולל שוטרים ופקחים עירוניים. מטרתו להרתיע, למנוע ולאכוף עבירות בתחומי איכות החיים, אלימות והתנהגות אנטי חברתית.

ראש הרשות מוביל את המערך וקובע את המדיניות בתיאום מ"י.

לרשימת פקחי השיטור העירוני  לחץ כאן

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
יוסי גרינפלדס.מנהל אגף ביטחון08-6792332bitachon@ashkelon.muni.il