יחידת הדברה

יחידת ההדברה הינה חלק בלתי נפרד מהמחלקה הוטרינרית תחת אגף איכ"ס וסד"צ. 

היחידה אמונה על פעולות מניעה ומלחמה במזיקים ובחרקים באמצעות הפעולות הבאות:

 • מטפלת בתלונות הציבור אודות מפגעים וטרינריים תברואיים ומזיקים תברואיים
 • מבצעת הדברה תברואית יזומה בגני ילדים ובבתי הספר ובעקבות תלונות תושבים
 • מבצעת הדברת יתושים (מניעת התפתחות זחלי היתושים במקורות מים)
 • מבצעת הדברת מכרסמים
 • מבצעת הדברת נמלים, תיקנים, דבורים וצרעות
 • מבצעת טיפול מונע נגד זחל טוואי התהלוכה - תהלוכן האורן
 • עצי אורן במוסדות ציבור, בתי ספר, גני ילדים ושטחים ציבוריים

מטרד יתושים - קדחת הנילוס המערבי

קדחת הנילוס המערבי היא מחלה הנגרמת על ידי וירוס המועבר לבני אדם על ידי יתושים ומקורו בעיקר מבעלי כנף. בדרך כלל זוהי מחלת חום קלה. 
המחלה עלולה לגרום לדלקת מוח או לדלקת קרום המוח לסיבוכים בעיקר אצל אנשים מבוגרים. 
בכל מקרה של מפגעי יתושים שמקורם במקווי מים בשטח ציבורי יש לפנות לרשות המקומית.
כיצד ניתן להפחית את כמות היתושים?
על פי החוק הרשויות והמועצות האזוריות חייבות למנוע מפגעי יתושים ולטפל במפגעים קיימים בשטחים ציבוריים. 
בכל מקרה של מפגעי יתושים שמקורם במקווי מים בשטח ציבורי יש לפנות לרשות המקומית.
במקרה שנתקלתם במפגעי יתושים או במפגעים בריאותיים אחרים אל תהסו - הודיעו על כך מייד למוקד העירוני או ליחידת ההדברה בשירות הוטרינרי. 
בנוסף, כל אחד מאיתנו יכול להתגייס למלחמה ביתושים בסביבתנו הקרובה בחצר ביתו, במפעלי התעשייה, בבתי המלאכה באתרי בניה, בשדה ובמשקים חקלאיים - נחפש אחר מקור למים עומדים ונדאג לסילוקים המיידי.

ניתן לסלק את היתושים על ידי פעולות מנע פשוטות:

 • תיקון נזילות בחצר, בגינה, במערכת הביוב, בחדר האשפה
 • מניעה של דליפות בברזים, במערכות קירור ובמזגנים
 • ריקון דליים, חביות, צמיגים ומכלים אחרים
 • ייבוש שלוליות
 • ניקוז מים מגגות וממקלטים
 • הכנסת דגי נוי לברכות דגים שניזונים מזחלי יתושים (דגי גמבוזיה)
 • תחזוקה נכונה של בריכות שחיה
 • מניעת היקוות מים כתוצאה מהשקיה עודפת של גינות, מי קירור, מים מלולי עופות, נקז חממות.

כיצד ניתן להתגונן מעקיצות יתושים?

 • התקנת רשתות על דלתות וחלונות
 • הפעלת מאווררים שירחיקו את היתושים
 • לבוש ארוך
 • שימוש בתכשירים דוחי יתושים (תרסיסים ומשחות) על חלקי הגוף החשופים. החומר הדוחה בתכשיר משתחרר למרחק קצר מהעור וכך מונע מהיתוש לעקוץ. מומלץ למרוח את התכשירים בפסים ואין צורך לכסות באופן מלא את העור החשוף. משרד הבריאות מאשר תכשירים למריחה על העור.  יש להקפיד על שימוש בהתאם להנחיות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות המפורטים בתווית התכשיר
 • דחיית יתושים בתוך הבית באמצעות שימוש בתכשירי אידוי במכשיר חשמלי וטבליות, או בקבוק נוזל המכילים את חומר ההדברה. עם חיבור התכשיר לחשמל הכנס הטבליות, או הבקבוק למכשיר. חומר ההדברה משתחרר באיטיות לחלל החדר ריכוז נמוך של חומר דוחה יתושים. בזמן השימוש יש להקפיד על: חלון פתוח, מרחק של 2 מטר לפחות מאדם ישן והרחקה ממקור חום כמו כיריים. המשרד לאיכות הסביבה מאשר תכשירים שהשימוש בהם נעשה על משטחים ובחלל האוויר. יש להקפיד על שימוש בהתאם להנחיות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות המפורטים בתווית התכשיר
 • דחיית יתושים מחוץ לבית באמצעות שימוש בתכשירי אידוי של סלילים ונרות. הדלקת הסליל או הנר גורמת לשחרור חומר דוחה יתושים בריכוז נמוך לחלל. כיוון שמדובר בשימוש מחוץ לבית, היעילות תלויה במרחק מהתכשיר, בכוון ובעוצמת הרוח. יש להניח את התכשירים רחוק ממקור אש. המשרד לאיכות הסביבה מאשר תכשירים שהשימוש בהם נעשה על משטחים ובחלל האוויר. יש להקפיד על שימוש בהתאם להנחיות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות המפורטים בתווית התכשיר
 • קטילת יתושים באמצעות ריסוס - בזמן הריסוס יש לסגור את פתחי הבית ולרסס על מקומות המנוחה של היתושים, סביב החלונות ודלתות. בתום הריסוס יש לפתוח את חלונות הבית ולאוורר היטב. אין לרסס על אנשים, בעלי חיים ומזון.

הדברת מכרסמים (חולדות ועכברים) בשטחים ציבוריים:

עיריית אשקלון ובכלל זה יחידת ההדברה בשירות הוטרינרי. אחראים ומטפלים בשטחים ציבוריים בהם קיימים מפגעים תברואיים. יחידת ההדברה מבצעת גם הדברה מבוקרת במקומות סגורים - מערכת ביוב מחילות וכדומה. 
פעולות ההדברה נעשות באופן יזום בשטחים הציבוריים בהתאם לצורך ועל פי פניות. 
חומרי הדברה אינם מפוזרים בשטחים פתוחים כדי למנוע גישת החומר לבני אדם וחיות מחמד, ונעשה שימוש במלכודות דבק ורשת ללא חומרי הדברה להקטנת זיהום סביבתי ומניעת תנגודת בעתיד.
ניתן למנוע את התפשטות המכרסמים על ידי חיסול אפשרויות המחיה שלהם שהם מזון, שתייה ומחסה.

יש לטפל ולהקדיש את מלוא תשומת הלב לתיקון הליקויים המפורטים:

 • יש לפנות ציוד, גרוטאות, ובכלל זה חפצים שונים המשמשים למחסה לחולדות עכברים ובעקבותיהם נחשים - מניעת מקורות מחסה
 • יש להקפיד על ניקיון וסדר תוך ביצוע ניכוש עשביה ופינוי פסולת גינון ופסולת מקור חקלאי, מניעת מקורות מחסה
 • יש לתקן ולמנוע מקורות שתייה, מחסה ומזון על ידי תיקון נזילות מים (ליד שעון המים וכיוצ"ב) וניקוז שלוליות, להתקין מכסה ביוב מתאימים ואטומים ודאגה למערכת ביוב תקינה
 • להחליף ריצוף פגום והשלמת ריצוף חסר בעסק, בחצר ובסביבה הסמוכה
 • להקפיד על שימוש במיכלי אשפה עם מכסים
 • להתקין דלתות תקינות ורשתות על החלונות
 • לסגור כל הפתחים והסגרים (חולדה צעירה תחדור דרך סדק שרוחבו 2 ס"מ ועכבר דרך סדק שרוחבו 2 מ"מ)
 • להקפיד על נעילת המקלטים.