שיפור פני העיר

פעילות האגף: 

האגף מופקד על תחומי איכות החיים, הסביבה ופעילותו משרתת את תושבי העיר והבאים בשעריה החל בפינוי אשפה, גזם ומחזור, הפעלת תחנת המעבר ובקרת כמות האשפה, ניקיון רחובות, אחזקה וטיפוח פארקים טיילות ומתחמי משחק וגינון.

אגף שפ"ע מרכז תחתיו את המחלקות:

  • תברואה
  • פיתוח נוף
  • רצועת החוף
  • חופים

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
אלון קאפחמנהל אגף שפע08-6792406michalbs@ashkelon.muni.il