מרכז הצעירים

מרכז הצעירים מתכלל ומאגד סל שירותים הניתן לצעירים בטווח גילים 18-35, שנועד לאפשר שוויון הזדמנויות לכלל הצעירים.

מטרת המרכז הינה לקדם את תושבי העיר ולעודד אותם לרכישת השכלה גבוהה והשכלה מקצועית, חלוקת מלגות, תעסוקה איכותית, הגברת המעורבות החברתית בקרב צעירים, טיפוח יזמות עסקית וחברתית, העשרת תרבות הפנאי בקרב צעירים וכן בניית קהילות צעירות בעיר.

המרכז פועל בשיתוף : המשרד לשוויון חברתי, משרד הביטחון, המועצה להשכלה גבוהה, קרנות ועמותות שונות : קרן גרוס, קרו אייסף, עתידים, הקרן לידידות, אחריי, ידידים ועוד.


בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
ניסים בן דודמנהל מרכז הצעירים08-6213762nisimbd@ashkelon.muni.il
גדעון אחמרמנהל המוקד לפיתוח ההון האנושי ורכז מלגות08-6213755, 054-9908650gedon@ashkelon.muni.il
נרקיס טאוב רכזת צעירים בשכונה Merkaz-z@ashkelon.muni.il
אופיר זריהןרכזת מעורבות חברתית 08-6213748noa-n@ashkelon.muni.il
תמר שפירארכזת השכלה גבוהה08-6213747hesegim.ashkelon@aluma.org.il