המחלקה לצהרונים וקייטנות

המחלקה לצהרונים וקייטנות-תכנית ניצנים, מפעילה באמצעות "רשת פיכמה"- רשת המתנסים של אשקלון, את מערך צהרוני גני הילדים ובתי הספר, מערך הקייטנות בחגים ובחופשת הקיץ.

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
קרן פרץמנהלת תכנית ניצנים08-6748613keren-p@ashkelon.muni.il
שרון גרוסרכזת צהרונים בתי ספר יסודי 08-9550666/9sharongb13@gmail.com