חינוך מיוחד

העיר אשקלון מיישמת את חוק החינוך המיוחד וחוק השילוב. העיר נותנת מענה לתלמידים עם צרכים מיוחדים.
 • מטרת החינוך המיוחד היא לקדם ולפתח את כישוריו ויכולתו של הילד בעל הצרכים המיוחדים, לתקן ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי וההתנהגותי, להקנות לו ידע, מיומנות והרגלים ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה, במטרה להקל על שילובו במעגל העבודה. (חוק החינוך המיוחד, תשמ"ח, 1988)

טרום  גיל 3- המעון השיקומי באשקלון

 • מעונות היום השיקומיים - התערבות טיפולית מוקדמת אצל פעוטות עם מוגבלות. הטיפול הניתן לפעוט בשנותיו הראשונות הוא בעל חשיבות מכרעת להתפתחותו בעתיד.
 • מכון להתפתחות הילד של מכבי וקופת חולים כללית. מופנים ע"י טיפות החלב והרופאים- עד גיל 5 שנים. 

גני ילדים חינוך מיוחד

סוגי מסגרות בגני החינוך המיוחד המופעלות באשקלון:
 • גן של מוגבלות שכלית התפתחותית
 • גן שיתוק מוחין
 • 8 גני תקשורת
 • 11 גני עיכוב התפתחותי
 • 3 גנים של עיכוב במוכש"ר

בתי הספר חינוך מיוחד באשקלון

שם ביה"סאוכלוסיית היעדגילאים 
איתןפיגור בינוני – קשה, אוטיסטים.6-21
מעיין שרהאוטיסטים6-21
מוריהפיגור קל- בינוני6-21
אמיריםהפרעות התנהגות3-13
אלוניםהפרעות נפשיות12-21
שקדילדים מאושפזים ואשפוז יום פסיכיאטרי 11-21

כיתות חינוך מיוחד בבתי הספר הרגילים

 • בבתי ספר היסודי: 25 כיתות חינוך מיוחד: כיתות ליקויי למידה,  כיתות תקשורת והפרעות התנהגות.  
 • בחטיבה: 32 כיתות ליקויי למידה וכיתות תקשורת.
 • במוכש"ר: 3 כיתות ליקויי למידה.

תחומי אחריות

 • אחריות להפעלת בתי ספר וגני ילדים הפועלים במסגרות החינוך המיוחד.
 • קיומן של וועדות השמה.
 • קיומן של וועדות שיבוץ: המחלקה אחראית על שיבוץ תלמידים תושבי אשקלון בעיר ומחוצה לה.  
 • קיומן של וועדות עוצמה.
 • אחריות להפעלת כיתות חינוך מיוחד בבתי הספר הרגילים.

ועדות ההשמה

 • חוק החינוך המיוחד קובע כי ילדים עם צרכים מיוחדים בגילאי 3 עד 21, זכאים לחינוך מיוחד חינם.
  החל מגיל 3, האחריות על חינוך הילד עוברת למשרד החינוך, המעניק את שירותיו באמצעות מחלקות החינוך ברשויות המקומיות. האפשרויות החינוכיות נעות בין לימודים במסגרת שילוב בחינוך המיוחד להשמה בחינוך המיוחד.
 • ועדת ההשמה היא ועדה סטטוטורית שפועלה מוסדר ע"פ חוק .
 • הועדות מתקיימות עד  31/05.
 • הועדות מתקיימות ברשות.
 • להורה זכות לערר על החלטת ו. ההשמה 21  יום מקבלת הזכאות.
 • ועדות שיבוץ בהתאם ללקות.
לפירוט העקרונות המנחים לוועדות ההשמה, נוהל הפנית תלמידים ונספחים ניתן לקבל מידע בכתובת:  http://bit.ly/2q0th2d

המיוחדים באשקלון

באשקלון, באורט רונסון, נפתחה כיתה לתלמידים בוגרים עם צרכים מיוחדים בשם: " מגמה לעתיד" ומטרתה לימודי הסמכה טכנולוגית והכנה לעולם העבודה.

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
גלית מרציאנומנהלת מחלקת החינוך המיוחד08-679231608-6792540galit-ma@ashkelon.muni.il
קטי וייסמזכירת מחלקת חינוך מיוחד08-679231608-6792540kathy-w@ashkelon.muni.il