שנה גודל טקסט וצבעים:
   
   
דלג על קישורי ניווט
תשלומים
מכרזים
טופסי פנייה לעירייה
ראש העירייה
מנכ''ל העירייה
אגפים ומחלקות
לשירות התושב
חפש
לצפייה בערוץ ה youtube של העירייה הצטרפו לעמוד העירייה בפייסבוק RSS
דבר ראש העיר

 

מינהלת מועצת נשים
מרכזים עירוניים וקהילתיים
היחידה להתנדבות

נר לזכרם

חינוך תרבות וספורט שיפור פני העיר הנדסה תיירות איכות הסביבה העיתון של אשקלון

ארנונה

 

 

מידע בגין נכס שאינו ראוי לשימוש/הרוס:

על פי סעיף 333 לפקודת העיריות, בניין שנהרס או שניזוק שבמידה שאי אפשר לשבת בו ואין יושבים בו, רשאי לקבל פטור מתשלום ארנונה כל עוד הנכס אינו ראוי לשימוש.

בתום 3 שנים מיום שניתן הפטור מארנונה, בין ברצף ובין במצטבר, יחויב הנכס בארנונה למשך 5 שנים על פי התעריף המזערי שנקבע בתקנות לשימוש האחרון שנעשה בנכס, טרם היותו נכס לא ראוי לשימוש.

אם ימשיך הנכס להיות לא ראוי לשימוש בתום 5 השנים כאמור, ימשיך לקבל פטור מארנונה

לאחר שתימסר הודעה על כך בכתב לעירייה, כל עוד יהיה לא ראוי לשימוש.

הפטור יינתן ממועד מסירת ההודעה בכתב לאגף ההכנסות בעירייה בלבד, בכפוף לאישור וביקורת של מפקח מטעם העירייה בנכס ולאחר שהוכח כי הנכס אכן אינו ראוי לשימוש.

 

  • זימון תורים לתושב :

מזמין תור מראש חוסך זמן המתנה יקר!

נדרש להזמין תור לפגישה אישית בטלפון  1-599-500-280
באמצעות זימון התורים בטלפון, תוכל לקבוע פגישות אישיות מוזמנות מראש ולא תצטרך להמתין בתור.
המזמינים פגישה מראש יתקבלו עד 15 דקות ממועד התור שנקבע.
היה ומזמין תור מראש יאחר יותר מ-10 דקות אחרי המועד שנקבע, אין אנו מתחייבים לעמוד במועד שנקבע מראש, לפיכך, האיחור עלול להוביל לקביעת תור מחדש.

 


שירות ביל2מייל  - Bill2Mail :

קבלת חשבונות ארנונה לדואר האלקטרוני!

אגף ההכנסות שמח להעמיד לרשותכם אפשרות קבלת חשבונות ארנונה תקופתיים ישירות לתיבת המייל!
השימוש בשירות מחליף את ההדפסה של חשבונות הארנונה על נייר ומסייע לשמור על סביבה ירוקה!
• קבלת חשבון תקופתי ללא עיכוב.
• מתאים למשלמים בכרטיסי אשראי, הוראת קבע, באינטרנט ובמוקד הטלפוני.
• השימוש אינו כרוך בתשלום ומתאפשר ללא התקנת תוכנה.
קבלת קהל - אגף ההכנסות:
בימים א', ב', ה' 08:30- 14:00
בימי ג' 08:30-12:00, 16:15-18:15

רח יורם ורון 2, קריית האקדמיה (קומה 2)

בירורים טלפוניים וזימון תורים לאגף, בימים א'-ה' בין השעות: 08:30-20:00   במס'  1-599-500-280

 

 

 

עיצוב: סטודיו ארטילריה | בנייה והטמעה: החברה לאוטומציה | תוכן: תוכן העיניינים