שנה גודל טקסט וצבעים:
   
   
דלג על קישורי ניווט
תשלומים
מכרזים
טופסי פנייה לעירייה
ראש העירייה
מנכ''ל העירייה
אגפים ומחלקות
לשירות התושב
חפש
לצפייה בערוץ ה youtube של העירייה הצטרפו לעמוד העירייה בפייסבוק RSS
דבר ראש העיר

 

מינהלת מועצת נשים
מרכזים עירוניים וקהילתיים
היחידה להתנדבות

נר לזכרם

חינוך תרבות וספורט שיפור פני העיר הנדסה תיירות איכות הסביבה העיתון של אשקלון

אחריות

כל הזכויות באתר האינטרנט , על כל תכניו וכל המפורט בו, כפי שהם מעת לעת, שמורות לעיריית אשקלון בלבד.

אתר זה נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי ואין בו כדי להטיל על עיריית אשקלון ו/או על כל תאגיד עירוני ו/או על כל גוף אחר הקשור לעיריית אשקלון חובה איזו שהיא כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.

עיריית אשקלון ו/או הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון ו/או תאגידים עירוניים כלשהם ו/או גופים אחרים הקשורים לעיריית אשקלון אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת הדין, ההסכם ,מסמכי המכרז, צו הארנונה וכיו"ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי העירייה ו/או בתיקים המצויים במשרדי עיריית אשקלון ו/או אצל הגופים העירוניים האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.

עיצוב: סטודיו ארטילריה | בנייה והטמעה: החברה לאוטומציה | תוכן: תוכן העיניינים