הגשת מלגות לסטודנטים ולמורים לתואר שני

תאריך: 26/04/2018

​עיריית אשקלון מזמינה סטודנטים ומורים לתואר שני לבדוק את זכאותם לקבלת מלגה.  


להרשמה למלגת 'סיירת סטודנטים' לחצו כאן

להרשמה למלגות למורים לחצו כאן

מלגות ללימודי תואר שני למורים באשקלון
ממשיכים במסורת לעידוד מורים להשתלבות בלימודים לתארים מתקדמים

התנאים לקבלת המלגה >>>

מורים תושבי אשקלון שמועסקים בפועל בשליש משרה לפחות באשקלון או שנת שבתון.
מורים שהם סטודנטים במוסד מוכר להשכלה גבוהה ע"י המל"ג.
יתכן ויבחן מצב סוציואקונומי.
מורים השייכים לארגון המורים ומקבלים מלגה מהאירגון, יקבלו תוספת על סך ₪1,500 מהעירייה.
מורים השייכים לארגון המורים וקיבלו את המלגה אשתקד לא זכאים לקבל בשנית.

יש לצרף טופס בקשה למלגה, (אותו ניתן למצוא באתר העירייה) אישור לימודים, אישור על היקף שכר לימוד, צילומי קבלות לשכר לימוד לשנה הנוכחית ואישור העסקה מבית הספר.
תאריך הגשת המסמכים הינו עד 10.5.18
להגשת הבקשה וצירוף המסכים יש לסרוק את הברקוד


לפרטים נוספים אגף תרבות נוער וספורט: 08-6748613


 מלגות לסטודנטים - תושבי אשקלון

סטודנטים יקרים,

הנכם מוזמנים להגיש מועמדות למלגת


סיירת סטודנטים לקיץ תשע"ח

 סיירת סטודנטים:

60 מלגות 

20 שעות פעילות בקהילה

2,000 ש"ח גובה המלגה

אופי הפעילות: סיורים בשכונות, חופי הים ואזורים בהם יש ריכוז בני נוער

שעות פעילות: שעות הלילה המאוחרות

תנאי סף להגשת המועמדות:

תושב/ת אשקלון
סטודנטים שלא קיבלו במהלך שנה"ל תשע"ח מלגה ממקור כלשהו (למעט מלגת פר"ח)
סטודנטים לתואר ראשון או שני בלבד ממוסד מוכר ע"י המל"ג
תינתן עדיפות לסטודנטים בעלי ניסיון בעבודה עם נוער
יתקיימו ראיונות למועמדים בוועדת קבלה
יתקיים תהליך ממוקד ע"י תוכנית עיר ללא אלימות

הגשת המועמדות למלגות באתר עיריית אשקלון www.ashkelon.muni.il
ההרשמה עד לתאריך 10.5.18