שנה גודל טקסט וצבעים:
   
   
דלג על קישורי ניווט
תשלומים
מכרזים
טופסי פנייה לעירייה
ראש העירייה
מנכ''ל העירייה
אגפים ומחלקות
לשירות התושב
חפש
לצפייה בערוץ ה youtube של העירייה הצטרפו לעמוד העירייה בפייסבוק RSS
דבר ראש העיר

 

מינהלת מועצת נשים
מרכזים עירוניים וקהילתיים
היחידה להתנדבות

נר לזכרם

חינוך תרבות וספורט שיפור פני העיר הנדסה תיירות איכות הסביבה העיתון של אשקלון

טופסי פנייה לעירייה

קישורמסנןתיאורמסנן
הרחב/כווץ שיוך : אגף הכנסות - טפסים מקוונים ‏(2)
בקשה להחזר בגין יתרת זכות
 
בקשה להנחה מארנונה לאזרח ותיק
 
הרחב/כווץ שיוך : אגף הכנסות (גביה וארנונה) ‏(11)
בקשה להחזר בגין יתרת זכות
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
בקשה להנחה בארנונה לשנה נוכחית - עפ"י מבחן הכנסה
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
טופס בקשה לפטור ארנונה בגין נכס לא ראוי
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
הודעה על חדילת חזקה בנכס למחזיק שהוא שוכר
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת :
 
הודעה על שטח בניין חדש
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
הוראת קבע בנק
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
הוראת קבע באשראי
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
טופס בקשה לרשיון שילוט
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
טופס ערעור או השגה בנושא שלטים
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
נכס חדש וריק
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
נכס סגור וריק
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
הרחב/כווץ שיוך : אגף הכנסות (גביה וארנונה)-מוסדות ‏(4)
טופס בקשה לקבלת פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור
ניתן להדפיס ושלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
נוהל הנחה בארנונה
ניתן להדפיס ושלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
קריטריונים - להנחה בארנונה
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
תצהיר המוסד על אי שינוי נסיבות
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
הרחב/כווץ שיוך : היחידה להתנדבות ‏(2)
טופס ביטוח מתנדבים
טופס ראיון ושילוב מתנדב
 
הרחב/כווץ שיוך : הלשכה המשפטית ‏(1)
טופס בקשה לקבלת מידע - לפי חוק חופש המידע
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
הרחב/כווץ שיוך : הנדסה (מידע ורישום) ‏(10)
אי איתור בעלים
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
טופס בקשה לפטור הג"א
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
בקשה לתעודת גמר
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
דרישות התאגיד למתן טופס 4
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
הצהרה - חתימות שכנים
ניתן להדפיס ושלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
הצהרת מתכנן מים וביוב לביצוע עבודות לצורך מתן אישור לטופס 4
ניתן להדפיס ולשלוח את  הטופס המלא לכתובת:
 
טופס הזמנה לביקורת לשליחה להגא
ניתן להדפיס  ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
טפסים לטופס 4
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
טופס 7
ניתן להדפיס ולשלוח את הטיפס המלא לכתובת:
 
הרחב/כווץ שיוך : הנדסה (מידענים) ‏(2)
בקשה לפטור ממפת מדידה בבניה קיימת
ניתן להדפיס ושלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
נוהל בקשה לפטור ממפת מדידה
ניתן להדפיס ושלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
הרחב/כווץ שיוך : הנדסה (פיקוח על הבנייה) ‏(6)
אישור על מתן הנחיות לקבלת היתר בניה
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
הודעה על התחלת עבודות בניה
ניתן להדפיס ושלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
הודעה על מינוי אחראי לביקורת
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
הודעה על מינוי הקבלן האחראי לביצוע הבנין
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
השלמת טפסים לפני תחילת עבודות הבניה
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
תצהיר מודד מוסמך
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
הרחב/כווץ שיוך : חינוך ‏(9)
בקשה לביטול רישום
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
הוראה לחיוב חשבון-בתי ספר
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
טופס בקשה ללימודי חוץ
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
טופס בקשת הנחה לבתי הספר הייחודיים
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
טופס הצהרה על מעבר דירה
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
טופס פניה לועדת חריגים גיל 3
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
כתב הצהרה להורים עצמאים
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
כתב הצהרה על כתובת מגורים בפועל באשקלון
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
מכתב הרשאה - ייפוי כוח לרושם שאינו הורה הילד
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
הרחב/כווץ שיוך : מחלקה וטרינרית ‏(3)
נוער מתנדב למען בעלי חיים
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
טופס מתנדבים למען בעלי חיים
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
טופס ערעור על ברירת משפט - דוח מחלקה וטרינרית
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
הרחב/כווץ שיוך : מחלקת פיתוח ונוף (גינון) ‏(1)
טופס בקשה לרישיון כריתה_העתקה
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
הרחב/כווץ שיוך : מכרזים ‏(1)
טופס בקשה לצרף למכרזי זוטא
הרחב/כווץ שיוך : מערך אכיפה ובקרה (חניה) ‏(2)
טופס בקשה להישפט דוח חניה
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
טופס ערעור בגין דוח חניה
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
הרחב/כווץ שיוך : מערך אכיפה ובקרה (פיקוח עירוני) ‏(2)
טופס בקשה להישפט פיקוח עירוני
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
טופס ערעור דוח פיקוח
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
הרחב/כווץ שיוך : משאבי אנוש - הדרכה והעסקה ‏(1)
טופס פרטי מועמד
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
הרחב/כווץ שיוך : תכנון ‏(2)
בקשה לקבלת מידע תכנוני - לא להיתר
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
 
טופס בקשה לקריאת שם לרחוב
ניתן להדפיס ולשלוח את הטופס המלא לכתובת:
עיצוב: סטודיו ארטילריה | בנייה והטמעה: החברה לאוטומציה | תוכן: תוכן העיניינים