שנה גודל טקסט וצבעים:
   
   
דלג על קישורי ניווט
תשלומים
מכרזים
טופסי פנייה לעירייה
ראש העירייה
מנכ''ל העירייה
אגפים ומחלקות
לשירות התושב
חפש
לצפייה בערוץ ה youtube של העירייה הצטרפו לעמוד העירייה בפייסבוק RSS
דבר ראש העיר

 

מינהלת מועצת נשים
מרכזים עירוניים וקהילתיים
היחידה להתנדבות

נר לזכרם

חינוך תרבות וספורט שיפור פני העיר הנדסה תיירות איכות הסביבה העיתון של אשקלון

הארכת מועד הגשה למכרז 19/2017 - איתור יועץ ארגוני לעיריית אשקלון

תאריך:08/08/2017 17:00
 

עיריית              אשקלון 

                       מכרז פומבי  19/2017   

לאיתור יועץ ארגוני לעיריית אשקלון

עקב שינוי בתנאי הסף, עיריית אשקלון מודיעה בזאת על הארכת מועד הגשה למכרז הנ"ל.

 

פרטים נוספים ביחס למכרז וקבלת מסמכי מכרז

ניתן לקבל ביחידת המכרזים בבניין ב' של העירייה

ברח' הגבורה 7 באשקלון תמורת סך של 2,500 ₪

אשר לא יוחזרו , ובטלפון :08-6792414

את חוברת המכרז המעודכנת ניתן לראות באתר האינטרנט

                            של העירייה                                  www.ashkelon.muni.il

את ההצעות יש להגיש  ביחידת המכרזים ברח' הגבורה 7

קומה א' בניין ב'- מבנה לשכה משפטית, במסירה ידנית בלבד

לא יאוחר מיום  23/08/2017  שעה 12:00 .

הצעה שתוגש לאחר המועד הנ''ל , לא תתקבל .

תומר גלאם

          ראש העיר בפועל

 

עיצוב: סטודיו ארטילריה | בנייה והטמעה: החברה לאוטומציה | תוכן: תוכן העיניינים