עדכוני תנועה: עבודות קרצוף וריבוד בשדרות רבין-צפניה >

תאריך: 11/01/2021
במסגרת מהפכת התחבורה בעיר והקמת צומת מרומזר בשדרות רבין-צפניה, יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד לאורך שדרות רבין וצפניה מערב. 

העבודות ייערכו בימים שלישי עד חמישי, 12-14.01.21 בין השעות 08:00 עד 17:00. 

בהתאם לכך, בשעות אלו ייחסם לתנועה לסירוגין רחוב צפניה מערב. שדרות רבין בקטע זה לא ייחסמו לתנועה מלבד שיבושים שצפויים להיות בשל העבודות. 

העבודות בהתאם לתכנית הסדרי תנועה ומאושרת על ידי משטרת ישראל.

המוקד העירוני 106 לשירותכם 24 שעות ביממה.