מתווה תפילות בחגים: תקף אך ורק לראש השנה ויום כיפור>

תאריך: 15/09/2020

תפילות בשטח פתוח

 • בקפסולות של עד 20 אנשים
 • 2 מטרים בין מתחם למתחם
 • סימון כל מתחם בחבל או סרט
 • כסא ריק בין אנשים שלא גרים יחד
 • קפסולות קבועות

מתווה תפילות בחגים

תפילות בתוך מבנה:

 • 2 מטר בין מתחם למתחם
 • סימון כל מתחם במחיצות קשיחות או ניילון
 • שלט בכניסה עם תפוסה ושם ממונה קורונה
 • שני כסאות ריקים בין אנשים שלא גרים יחד

מבנה סגור באזור אדום | קפסולה = 10 אנשים

 • כניסה ראשונה למבנה > 3 קפסולות = 30 אנשים
 • כניסה שניה למבנה > 3 קפסולות = 30 אנשים
 • כניסה שלישית למבנה > 2 קפסולות = 20 אנשים
 • כל כניסה נוספת למבנה > מותר 2 קפסולות = 20 אנשים
 • בתנאי שנשמר מרחק של 4 מ״ר לאדם בשטח המבנה

מבנה סגור באזור שאינו אדום | קפסולה = 25 אנשים

 •   כניסה ראשונה למבנה > 2 קפסולות = 50 אנשים
 • כל כניסה נוספת למבנה > 2 קפסולות = 50 אנשים
 • בתנאי שנשמר מרחק של 4 מ״ר לאדם בשטח המבנה