עושים סרטון מהסיפור

תאריך: 22/06/2020

​לקראת שבוע הספר העברי תש"פ יוצאת המחלקה לתרבות של עיריית אשקלון במיזם מיוחד עושים סרטון מהסיפור

במיזם זה אתם התלמידים, תהיו הכוכבים האמיתיים שלנו.

תלמידים יקרים!

הנכם מוזמנים לבחור ספר מתוך רשימת ספרים נפלאים המופיעה מטה ולהציגו בסרטון, במסגרת המיזם, עושים שרטון מהסיפור. מתוך כלל הסרטונים ייבחרו עשרה, מהם ייבחרו, שלושת המקומות הראשונים, להם יוענקו פרסים - ראו קריטריונים ורשימת ספרים בתמונה כאן:

את הסרטונים ניתן לשלוח עד ליום חמישי, 26.6.20 לכתובת מייל: tslil1978@gmail.com