בהתאם להנחיות משרד התחבורה, יבוצע צמצום בהפעלת קווי התחבורה הציבורית, עד להודעה חדשה.

תאריך: 26/03/2020

בימים ראשון – חמישי, תסתיים פעילות התחבורה הציבורית היומית בשעה 20:00 (הנסיעות האחרונות שיבוצעו הן אלו שיצאו בשעה 20:00).

להלן הקווים שיופעלו בלוחות זמנים מיוחדים החל מיום חמישי, 26/03/2020, בימים ראשון - חמישי: 

דן בדרום:

קווים בינעירוניים

16, 19, 20, 21, 26, 29, 35, 36, 40, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 250, 330, 363

קווים עירוניים

אשקלון - 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 18

  • יתר הקווים מבוטלים עד הודעה חדשה

 

ניתן להתעדכן באתר האינטרנט של דן בדרום www.danbadarom.co.il   ובאתר האינטרנט של דן באר שבע www.danbr7.co.il