הודעה לבעלי עסקים

תאריך: 25/03/2020
במטרה להקל ולסייע לבעלי עסקים קטנים ובינוניים, אשר שומת הארנונה השנתית שלהם היא עד 100,000 ₪, ניתנת אפשרות לדחות את  מועד פירעון תשלומי הארנונה לחודשים מרץ ואפריל 2020 עד ליום 1.5.2020.
לדחיית התשלום יש להיכנס ללינק: