החל מיום שני, 23/03/2020, כלל קווי התח"צ העירוניים יפעלו בלוחות זמנים מיוחדים

תאריך: 22/03/2020
דן בדרום:
  • כלל קווי התח"צ העירוניים יפעלו בתדירות של עד 2 נסיעות בשעה.
  • קו 4 באשקלון יפעל בתדירות של 3 נסיעות 
  • קווי ההזנה לרכבת יופעלו בהתאם ללחות זמני הנסיעה העדכניים של הרכבת.
  • קווים 2א, 6א, 8 באשקלון לא יפעלו כלל
ניתן להתעדכן באתר האינטרנט www.danbadarom.co.il