הצעה לקבלת היתר למכירה - אירועי פורים 2020

תאריך: 12/02/2020
בעלי עסקים שברשותם עסק לממכר מזון
במדרחוב מגדל אשקלון

אירוע פורים 2020 יתקיים בתאריך 10.3.2020 בין השעות 11:00-17:00

בעל עסק אשר מעוניין להציע הצעה לקבלת היתר למכירה יעמוד בתנאים הבאים:
א. על המציע להיות תושב אשקלון ולהציג תעודה מזהה, ולהיות בעל עסק לממכר מזון במדרחוב מגדל אשקלון
    [יש לציין את שם העסק וכתובת מדויקת].
ב. דוכן מזון – מכירת מזון תהיה בכפוף לרישיון עסק ויצרן על שם מפעיל בעל הדוכן ורישיונות על פי הנדרש בחוק.
ג. עמידה בתקנות משרד הבריאות לרבות אישור מהנדס מזון ועמידה בתקנות רישוי עסקים אשקלון.
ד. מכירת מוצרי מזון תתבצע בהתאם למחירי מחירון אשר מתפרסמים באתר העירייה www.ashkelon.muni.il.
ה. עלות דוכן מזון הינה ₪1,200 ליום כולל מע"מ, תמורת תשלום זה יקבלו בעלי העסקים דוכן וחשמל.

  • יודגש כי השתתפות באירוע כפופה להנחיות ההפקה לרבות שעות הגעת בעל העסק למקום לצורך פריקת סחורה והתארגנות.
  בעל עסק שלא יעמוד בהנחיות אלו תבוטל השתתפותו באירוע
  • לכל מציע/בעל עסק מוקצב דוכן אחד בלבד
  • החברה לא מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהיא, החברה שומרת על זכותה לנהל מו"מ בין המציעים
  או/וכן לקיים התמחרות בין המציעים השונים או חלק מהם, בדרך ובאופן שתיקבע החברה, ולא תישמע בקשר לכך כל טענה.
  •  מתוך ההצעות ייבחרו המציעים לאירוע לפי טיב הסחורה, מגוון, והמחירים המוצעים למכירה.

המעוניינים להגיש הצעות ישלחו בקשות
למייל office@brunch.co.il עד לתאריך 20.2.2020


מחירון:

נקניקה בלחמניה -       10-20 ש"ח

פופקורן                 -        5-15 ש"ח

שתיה קלה             -       8 ש"ח 

מים                         -       5 ש"ח 

פיצה                      -        7-10 ש"ח

ברד                       -        5-7 ש"ח

שניצלונים + ציפס -       15-25 ש"ח

תפוח אדמה          -       25-30 ש"ח

פיתה דרוזית         -        20 ש"ח

גלידה אמריקאית -         10-20 ש"ח

צמר גפן מתוק     -         7-10 ש"ח 

קרפ צרפתי          -         15-20 ש"ח

פול/תורמוס/חומוס -     15-25 ש"ח​