בי"ס תורני למדעים ממשיך את לימודיו עד כיתה י"ב

תאריך: 21/01/2018
תלמידים מתאימים שרוצים להצטרף להצלחה שלנו לאורך השנים
מוזמנים להירשם במזכירות בית הספר 08-6756881
הרישום לכיתות ט' בימים א׳-ה׳ בין השעות 08:30-14:00

מס' המקומות מוגבל הזדרזו להירשם

הרישום הינו בקשה ואינו מהווה קבלת התלמיד/ה למוסד החינוך