הודעה לציבור - שינוי בזמני קבלת קהל מנהל הנדסה

תאריך: 28/01/2020
 לא תתקיים קבלת קהל ביום שני 17.02.2020 (המיועד לפגישות מתואמות מראש בלבד) וביום שלישי אחה"צ 18.02.2020.