בהמשך להנחיית ראש העיר, מתבצעת פתיחת מקלטים משותפים ברחבי העיר כמענה לפניות המתקבלות במוקד העירוני.

תאריך: 12/11/2019

​נזכיר כי המקלטים הציבוריים פתוחים כבר משעות הבוקר המוקדמות על מנת לתת מענה לכל מצב.