נפתחת תוכנית התנדבות ייחודית - קשרים וכישורים

תאריך: 22/10/2019

​עבור אזרחים ותיקים הסובלים מירידה קוגניטיבית,

אם אתה אוהב להתנדב עם קשישים,

בעל לב רחב, רגישות גבוהה וניסיון חיים - אתה יכול להתאים בול לתוכנית שלנו

לפרטים לפנות: 08-6748623
sara-sh@ashkelon.muni.il
פרויקט לשיפור איכות חיים
וחיזוק תחושת הערך העצמי
בקרב קשישים הסובלים מירידה
קוגניטיבית באמצעות פעילות
משותפת עם ערכת הפעלה
מותאמת.