הרשמה לצהרונים לתוכנית 'ניצנים' לשנת תש"פ

תאריך: 01/08/2019

​ההרשמה לתוכנית 'ניצנים' לשנת תש"פ יוצאת לדרך 

צהרונים בגני ילדים ובבתי הספר בימים א'-ה', מסיום יום הלימודים ועד 17:00

פעילות פגדודית עשירה / ארוחת צהרים וארוחת מנחה / שני חוגים / 11 ימי קייטנה 

גנים ברחבי העיר - עלות: 520 ש"ח לחודש

בתי ספר כיתות א' - ב' - עלות: 520 ש"ח לחודש 

בתי ספר יוח"א - עלות: 350 ש"ח לחודש 

בתי ספר כיתות ג'-ו' - עלות: 780 ש"ח לחודש 

גנים בחינוך מיוחד - עלות: 125 ש"ח לחודש

אחי שני בגני ילדים: 450 ש"ח לחודש

פתיחת מסגרת מותנית במינימום: גני ילדים:22 תלמידים / בתי ספר: 25 תלמידים / חנ"מ: 8 תלמדים

מועד הרישום לצהרונים 4-15/08/2019

קייטנת פסח מותנת באישור משרד החינוך, באם לא ינתן אישור,תעשה גביה בנפרד.

ההרשמה אתר רשת "פיכמה" בכתובת www.pikama.org.il  ובמוקדי הרישום:

מענה טלפוני בין השעות 13:30-16:00 / 08-6775424/5