אישור ממשרד הפנים, להארכת המועד לגביית היטלים (3 חוקים)

תאריך: 18/07/2019