הודעה לציבור - שינויים בתחבורה

תאריך: 02/07/2019
מהיום ועד להודעה חדשה נסגר לתנועה רחוב שד' ירושלים בקטע הכביש מכיכר בית ספר מצפה ימים לכיכר אגמית בשני הכיוונים.
קו 2,2א בכיוון מרמז לחופית: 
תחנת יעד חדשה אריה תגר/שדרות ירושלים (18132)


קו אדום – מסלול מבוטל.  קו כחול מסלול קיים. קו ירוק מסלול חלופי.

תחנות מבוטלות:
15967 - שדרות ירושלים/דרך היין
19713 - שדרות ירושלים/אגמית
15968 - שדרות ירושלים/אגמית
11799 - רחבעם זאבי/יסעור
11797 - רחבעם זאבי/הרב דוד בוזגלו
11795 - רפאל איתן/שדרות אריה תגר
 
תחנות חדשות:
שדרות ירושלים/דרך היין (15954)
מסוף חופית/אריה תגר (18274)
אהרון חייבי/כפר דרום (11622)
רחל לייפר מילר/אהרון חייבי (11623)
אריה תגר/רחל לייפר מילר (18135)
אריה תגר/שדרות ירושלים (18132)

קו 2,2א מסוף חופית – רמז:
שימו לב תחנת מוצא חדשה מסוף חופית/אריה תגר (18274)


קו אדום – מסלול מבוטל.  קו כחול מסלול קיים. קו ירוק מסלול חלופי.

תחנות מבוטלות:
11795 - רפאל איתן/שדרות אריה תגר
11796 - רחבעם זאבי/רפאל איתן
11796 - רחבעם זאבי/רפאל איתן
15969 - שדרות ירושלים/דרך היין
 
תחנות חדשות:
מסוף חופית/אריה תגר (18274)
אריה תגר/שדרות ירושלים (18133)
אריה תגר/רחל לייפר מילר (18135)
אהרון חייבי/כפר דרום (11622)
קדש/שד. ירושלים (15955)

קווים 5,7,12 לכוון מסוף חופית:
תחנת יעד חדשה - רפאל איתן/שדרות אריה תגר (11795)


קו אדום – מסלול מבוטל.  קו כחול מסלול קיים. קו ירוק מסלול חלופי.

תחנות מבוטלות:
15967 - שדרות ירושלים/דרך היין
19713 - שדרות ירושלים/אגמית
11623 - רחל לייפר מילר/אהרון חייבי
18135 - אריה תגר/רחל לייפר מילר
18135 - אריה תגר/רחל לייפר מילר
 
תחנות חדשות:
שדרות ירושלים/דרך היין (15954)
רפאל איתן/שדרות אריה תגר (11795)
 
 
קווים 5,7,12 מכוון מסוף חופית:
רפאל איתן/שדרות אריה תגר (11795) – תחנת מוצא חדשה עד לסיום הסגירה.


קו אדום – מסלול מבוטל.  קו כחול מסלול קיים. קו ירוק מסלול חלופי.
תחנות מבוטלות:
מסוף חופית/אריה תגר (18274)
אריה תגר/שדרות ירושלים (18133)
אריה תגר/רחל לייפר מילר (18135)
אהרון חייבי/כפר דרום (11622)
15968 - שדרות ירושלים/אגמית
15969 - שדרות ירושלים/דרך היין
 
תחנות חדשות:
רפאל איתן/שדרות אריה תגר (11795) – תחנת מוצא חדשה עד לסיום הסגירה.
שדרות ירושלים/אגמית (15968)