המרכז למשפחה - אשקלון

תאריך: 30/06/2019

​המרכז הינו שרות משלים חדש וייחודי למשפחות העיר אשקלון אשר להן ילדים עם מוגבלות בגיל לידה עד 25.

השירות פועל בגישה קהילתית ומטרתו קהילתית ומטרתו - חיזוק החוסן המשפחתי ושיפור איכות החיים בקהילה תוך מתן מענה למשפחה כולה - הורים, אחים ואחיות, סבים וסבתות

תחומי הפעילות שלנו: קבוצות תמיכה וסדנאות / התנדבות / הנגשת מידע למשפחות / הסברה ושינוי עמדות / פעילות פנאי / מנהיגות הורים ופעילים 

משפחות יקרות אנחנו רואים בכם חלק בלתי נפרד מהמרכז ומזמינים אתכם לפנות בכל הצעה, יוזמה או רעיון ולקחת חלק בתהליך הקמת המרכז ובפעילויות השונות 

לפרטים : יעל אופק, מנהלת המרכז למשפחות 08-6213753