החל מיום ראשון, 17.3.19 יחול שינוי במסוף רמז לקווים 4,3 4א, 10, 13

תאריך: 14/03/2019

​קו 3 החוף הנפרד – למסוף שמשון:

שינוי ברציף במסוף רמז, הקו יעבור מרציף 2 – לרציף 1 במקום קו 4:


קו 4,4א מרמז – לצפניה:
שינוי ברציף במסוף רמז, הקו יעבור מרציף 1 – לרציף 2 במקום קו 3:

קו 10,10א מסוף רמז – מסוף שמשון:
שינוי ברציף במסוף רמז, הקו יעבור מרציף 2 – לרציף החיצוני זהה לקו 6:

קו 13 מהרכבת – למסוף שמשון:
הקו לא יכנס לתוך מסוף רמז, התחנה עוברת מול המסוף בסמוך לבנק הבנלאומי.


ביטול תחנה: 
שוק/הכרם, מק"ט 15743

תחנה חדשה:
מסוף-רמז, מק"ט 10070

מיקום קווים חדש במסוף רמז: