מהפכת השירות באגף הרישוי והפיקוח על הבנייה

תאריך: 07/02/2019