רשיון לביצוע כריתת עצים

תאריך: 18/11/2018

לידיעת התושבים - מצורף אישור משרד החקלאות, קק"ל ופקיד היערות לביצוע כריתה במוקדים הרשומים.