ביצוע עבודות במוסדות חינוך

תאריך: 12/09/2018

בפתיחת שנת הלימודים תשע"ט התקשרה עיריית אשקלון עם החברה למשק וכלכלה לצורך בחירת קבלן לאבטחת מוסדות החינוך בעיר. החברה למשק וכלכלה, בבעלות מרכז השלטון המקומי, תבחן ות